Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 6 aprilie 2009

Recomandare!

http://rafaeludriste.blogspot.com/2009/04/destinul-unui-pelerin-ion-halmaghi.html

Chemare la unitate

Mesajul Î.P.S. Teofan către monahii de la Mănăstirea Petru-Vodă: Să se păstreze, pe cât posibil, unitatea bisericii, chiar dacă există divergenţe de opinii în unele probleme, ca să nu se ajungă la schisme dureroase, aşa cum s-a întâmplat în privinţa calendarului!Sf. Teofan : Tâlcuiri din Sfânta Scriptură

Luni(a şasea săptămâna a Postului)

Acestea zice Domnul: “Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te învaţă pe tine cele de folos, care te duce pe calea pe care trebuie să mergi. O, de-ai fi luat aminte la poruncile Mele! Atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, iar dreptatea ta – ca valurile mării; şi ca nisipul s-ar fi înmulţit sămânţa ta, iar fiii pântecelui tău – ca ţărâna pământului: nu s-ar fi stins, nici ar fi pierit numele ei înaintea Mea.” Cu ce condiţie? “Ieşi din Babilon”(Is. 48, 17-20)

Babilonul este chipul păcătoşeniei de toate felurile. Părăseşte păcatul, întoarce-te spre Domnul cu toată inima ta, şi El nu va pomeni fărădelegile tale, va da uitării toate nedreptăţile tale. Iarăşi vei fi primit în mila Lui şi atunci nu-ţi va rămâne decât să umbli în calea pe care te va învăţa El, ca pacea ta lăuntrică să fie ca un râu, cugetările cele bune ale inimii tale ca nisipul, iar roadele faptelor tale bune ca ţărâna pământului.