Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

sâmbătă, 12 septembrie 2009

Icoana Sfântului Hrisostom

Sfântul Hrisostom Mitropolitul Smirnei, Noul-martir


” Caut o Cruce Mare, pe care să-mi răstignesc poftele şi nu am nimic altceva al meu să dăruiesc pentru salvarea patriei noastre iubite decât sângele meu. Aşa înţeleg viaţa mea şi arhipăstorirea... şi mitra, pe care mâinile voastre sfinţite au pus-o pe capul meu, fie să nu piardă niciodată  strălucirea sa şi să se preschimbe în  cununa de spini a martiriului unui ierarh”
Martirul pentru neamul său, Hrisostom Kalafatis s-a născut în Triglia din Propontidas în 1867. A fost Mitropolit al Smirnei din 1910 până în 1922. A studiat la şcoala teologică din Halki (1884-1891) şi a slujit ca arhidiacon al Mitropolitului de Mytilene, Konstantinos Valiade, ales să fie Patriarh Ecumenic cu numele de Konstantinos V (1897). A fost făcut cancelar al Bisericii Mari şi în 1902 a fost hirotonit de către Patriarhul  Ioachim III Mitropolit de Drama (1902-1910). Lupta sa împotriva propagandei bulgăreşti şi pentru stimularea spiritului naţional a deranjat Înalta Poartă(otomană), fapt pentru care a fost exilat de la Patriarhie în 1907. Separat dureros de turma sa, a călătorit la Triglia, cu speranţa întoarcerii pe scaunul Mitropoliei Drama, ceea ce s-a împlinit în  1908, după noua constituţie turcească. Modul entuziast în care a fost primit la întoarcerea sa de către poporul din Drama a fost asociat cu lupta naţională, de aceea Sublima Poartă l-a caracterizat drept periculos pentru ordinea publică. A fost din nou exilat din Mitropolia Dramei (pe 20 ianuarie  1909) şi a plecat iar la Triglia până la adormirea Mitropolitului de Smirna (11 martie 1910).
În Mitropolia Smirnei, el a continuat lupta naţională, a denunţat violenţa bulgarilor din Macedonia împotriva grecilor, sprijinită de autorităţile turceşti, şi oprimarea  la care erau supuşi cetăţenii greci ai Imperiului Otoman, în general. Autorităţile turceşti locale s-au alarmat şi l-au înlăturat din nou de la Mitropolia Smirnei(1914), la care s-a întors după exilul la Moundrou (1918). În timpul administraţiei greceşti a Smirnei(1919-1922), a funcţionat ca etnarh necontest al grecilor din Asia Mică şi ca leader inspirat al asociaţiei “Asia Minor Defense" care urmărea să creeze un stat autonom în eventualitatea înfrângerii armatei Greciei. Dar prăbuşirea frontului din Asia Mică(august, 1922)l-a dezamăgit pe ambiţiosul episcop, care s-a opus planurilor Marilor Puteri de a-i muta pe grecii din Asia Mică. Invadarea Smirnei de către turci a fost un test naţional. El a refuzat  să abandoneze poporul, în ciuda presiunilor din partea Angliei şi Franţei. În 27 august 1922, el a fost arestat de către comandantul turc al oraşului, Nourentin Paşa, la sfârşitul Sfintei Liturghii în biserica Sfintei Fotini, şi a fost predat mulţimii turcilor furioşiDupă torturi oribile şi-a aflat moartea martirică.Exponentul aspiraţiilor naţionale a devenit simbolul celor mai tragice atrocităţi împotriva naţiunilor. Cele două volume ale sale, “Despre Biserică”, articolele din revistele Adevărul Bisericii şi Sfântul Policarp şi întreaga sa activitate pastorală revelează minunata personalitate a ierarhului neo-martir.
(http://www.synaxaristis.googlepages.com/12σεπτεμβριου)

Un citat profetic din cuvântarea Sf. Hrisostom la consacrarea sa ca Mitropolit de Drama în 1902: "Ζητώ μεγάλον Σταυρόν, επί του οποίου θα δοκιμάσω την ευχαρίστησιν, καθηλούμενος και μη έχω έτερον τι να δώσω προς σωτηρίαν της ημετέρας λατρευτής πατρίδος, να δώσω το αίμα μου. Ούτως εννοώ το έπ' εμοί την ζωήν και την αρχιερωσίνην"... "...και η μίτρα, έλεγε, την οποίαν αι άγιαι χείρες σου εναπέθεσαν επί της κεφαλής μου, εάν πέπρωται, να απολέση ποτέ την λαμπηδόνα των λίθων της θα μεταβληθεί εις ακάνθινον στέφανον μάρτυρος ιεράρχου"
Caut o Cruce Mare, pe care să-mi răstignesc poftele şi nu am nimic altceva al meu să dăruiesc pentru salvarea patriei noastre iubite decât sângele meu. Aşa înţeleg viaţa mea şi arhipăstorirea... şi mitra, pe care mâinile voastre sfinţite au pus-o pe capul meu, fie să nu piardă niciodată  strălucirea sa şi să se preschimbe în  cununa de spini a martiriului unui ierarh (http://egolpio.com/AGIOLOGIO/xrusostomos_smurne.htm)

O relatre a linşării Sf Hrisostom: “Potrivit unor observatori francezi Mulţimea l-a luat pe Mitropolitul Hrisostom şi l-a dus cu ea, ...puţin mai departe, în faţa frizeriei unui italian numit Ismail...s-au oprit şi Mitropolitul a fost îmbrăcat într-un halat alb de frizer. Au început să-l bată cu pumnii şi să-l scuipe în faţă. l-au înjunghiat cu pumnale . I-au smuls barba, i-au tăiat nasul şi urechile. Soldaţii francezi erau dezgustaţi de ceea ce vedeau şi ar fi vrut să intervină, dar comandantul lor avea ordine stricte sa rămână neutri. Cu o trăsătură de revolver, şi-a împiedicat oamenii să-i salveze viaţa Mitropolitului. Hrisostom a fost înjunghiat de moarte pe o stradă lăturalnică, în cartierul Iki Cheshmeli, unde a murit din cauza rănilor îngrozitoare. »(Milton, Giles. Paradise Lost: Smyrna 1922: The Destruction of Islam's City of Tolerance. Hodder & Stoughton Ltd., London, 2008. pp.268-269. (http://orthodoxwiki.org/Chrysostomos_(Kalafatis)_of_Smyrna)
Am mai auzit că Sf.
Hrisostom a fost martirizat chiar în locul unde Sf. Policarp ,Martirul şi primul episcop al Smirnei şi-a dat viaţa pentru Hristos. Astfel începutul şi sfârşitul Bisericii din Smirna a fost pecetluit cu sângele de martir al păstorilor ei.
Sursa în engleză:  http://full-of-grace-and-truth.blogspot.com/2009/09/st-chrysostom-metropolitan-of-smyrna.html