Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 20 aprilie 2009

Sfântul Teofan Zăvorâtul – Tâlcuiri


Luminata Înviere a lui Hristos

[Fapte 1,l 1-8 ; In. 1, 1-17]. Paştile Domnului, Paştile Domnului ! Din moarte la viaţă ne-a adus pe noi Domnul cu Învierea Sa. Şi iată, Invierea aceasta « îngerii o laudă în cer », văzând cum străluceşte firea omenească îndumnezeită întru slava dinainte rânduită ei, în ipostasul Domnului Răscumpărătorului, în al cărui chip prin puterea Învierii Sale, aveau a se preface toţi cei ce au crezut cu adevărat Într-însul şi s-au alipit cu tot sufletul de El. Slavă, Doamne, preaslăvitei Învierii Tale ! Îngerii cântă împreună bucurându-se cu noi şi văzând plinirea cetei lor ; iar pe noi învredniceşte-ne, Doamne, să Te slăvim cu inima curată pe Tine, Cel Înviat, văzând în învierea Ta curmarea stricăciunii care ne roade, sămânţa noii vieţi prealuminate şi zorii veşnicei slave care va să vină, în care Tu ai intrat ca Înaintemergător prin Învierea cea de dragul nostru . Nu numai limbile omeneşti, dar nici măcar cele îngereşti nu sunt în putere să tâlcuiască negrăita Ta milă către noi, Doamne, Care ai înviat în chip preaslăvit !