Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 7 septembrie 2009

Ajutor duhovnicesc de la Cuviosul Macarie al Optinei


« Vremea e aspră, plouă, bate vântul şi e frig, astfel încât trebuie să apelăm şi la şubă, şi la sobă. Dar nu întotdeauna aerul cald şi vremea senină sunt de folos. Ele aduc în plante viermi şi alte gângănii, care dăunează roadelor bune. Aşa se întâmplă şi în viaţa noastră duhovnicească : lucrarea harului, pacea, calmul şi liniştea din partea patimilor, dacă sunt cu noi tot timpul, este primejdios, deoarece putem ajunge la îngâmfare şi putem pierde ocrotirea lui Dumnezeu şi nu vom mai fi iscusiţi în lupta cu patimile şi ne vom abate de la calea cea strâmtă. De aceea, Dumnezeu ne încearcă prin lucruri potrivnice, ca să ne cunoaştem neputinţa, să ne deprindem cu răbdarea şi smerenia.(Cuviosul Macarie, 24, vol. 4, pp. 298-299)

« Îmi scrieţi că încă sunteţi nemulţumit de sine : nu izbutiţi deloc să vă îndreptaţi, mai aveţi ieşiri ; noi nu ne putem îndrepta când voim să vedem că ne-am îndreptat ; acest lucru ne satisface iubirea de sine şi ne duce la mândrie, iar din mândrie vin şi căderile. Trebuie să vedem greşelile noastre, adică să le ţinem minte şi pe cele dinainte şi pe cele prezente, chiar dacă sunt mici. Sfântul Prooroc, în rugăciunea sa către Dumnezeu, a strigat : Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.(Psalm 50, 4).(Cuviosul Macarie, 24, vol. 1, p. 690)

« Arătaţi-vă puterea şi atunci şi grija mea se va adeveri. Când lăsaţi în grija mea îndreptarea voastră, amintiţi-vă avertismentul pe care vi l-am spus şi ascultaţi-l, căci fără voi, eu nu vă pot ajuta, dar mai ales fără ajutorul lui Dumnezeu.[...]Pe cât pot, cu smerenie Îl rog pe Domnul să-ţi dea ajutor să scapi de această nenorocită patimă, dar noi avem voinţă liberă şi trebuie ca tu, plecându-ţi voinţa ta, să adaugi la ea strădania, ca să te împotriveşti acestui obicei daunător : cere-I lui Dumnezeu ajutor şi căieşte-te pentru păcatele tale, smereşte-ţi cugetul şi Dumnezeu îţi va trimite ajutorul Său, căci El caută la cei smeriţi, celor mândri le stă împotrivă...La Dumnezeu totul este cu putinţă, însă trebuie şi din partea noastră să existe străduinţă... »(Cuviosul Macarie, 24, vol. 1, pp. 407-408)

Filocalia de la Optina

Despre Cuviosul Macarie vezi : http://www.razbointrucuvant.ro/2009/09/07/sfantul-macarie-de-la-optina-smerita-calauza-catre-viata-ne-lumeasca/

Icoana : http://logos.md/2008/07/24/staretii-de-la-optina-ne-invata-rugaciunea-adevarata/