Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 11 aprilie 2010

În biserica Aşezământului Românesc de la Ierihon

Maica Mariam Skorda de Florii la Biserica Invierii

Gherontissa Mariam ! Una dintre bucuriile de neconsumat în timp, oferite de Domnul slavei credincioşilor sau curioşilor aflaţi la Sfântul Mormânt sâmbătă, 27 martie. Nu pot descrie surpriza şi încântarea pe care le-am trăit recunoscând această voce unică a muzicii psaltice  în spaţiul binecuvântat din Biserica Învierii. Văzând-o în strana din stânga pe Maica Stareţă Mariam Skorda, am simţit cerul coborând pe pământ şi în suflete. Am încercat mai multe fotografii, dar de emoţie şi din cauza mulţimii care umplea biserica, una singura mi-a reuşit. O preţuiesc nespus, ca pe un dar nemeritat şi nesperat. Slavă lui Dumnezeu, care i-a dăruit talanţii acestei voci impresionante !Două dintre puţinele înregistrări de pe net :


Turlele Bisericii ruseşti a Sfintei Maria Magdalena2/ 3. În fundal, un cimitir evreiesc aşezat in faţa Porţii de Aur a Ierusalimului, pe unde poporul Israel încă aşteaptă să vină Messia, nădăjduind zadarnic în altă înviere!

1/ 4. Sfânta Maria Magdalena

Sfântul Mormânt, în spatele Moscheii lui Omar

Ierusalimul sub nori

Taina pietrei


Trecerea Mântuitorului Hristos prin lume a lăsat urme de neşters, atât în materie, cât şi în suflete. Poate că aţi observat un lucru impresionant: evenimentele din istoria mântuirii neamului omenesc prin venirea Fiului Intrupat al lui Dumnezeu pe pământ sunt legate în chip uimitor de ... pietre!
La Naşterea sa, Hristos se afla într-o peşteră de piatră din Betleemul Iudeii. După Botezul Său  a fost ispitit la Muntele Carantaniei. La slăvită Schimbarea Lui la Faţă s-a urcat în Muntele Taborului. Minunea învierii din morţi a lui Lazăr din Betania s-a petrecut în taina mormântului de piatră. Rugăciunea cu sudori de sânge din Grădina Ghetsemani a înălţat-o tot de pe o piatră, rămasă până azi. Drumul Crucii e drum de piatră, bucăţi imense păstrându-se încă încrustate în pavajul străzii din vremea Sa până la noi. 
Golgota este o stâncă înfricoşătoare, în care sângele ce a curs pentru răscumpărarea păcatelor noastre s-a îmbibat ca în burete, drept mărturie. Înainte de punerea Sa în mormânt, Domnul a fost aşezat pe Piatra Ungerii, unde Trupul său cel Sfânt a fost pregătit după tradiţie. Mormântul în care l-au pus este de piatră şi deschizătura mormântului s-a pecetluit cu stâncă. Pe piatră a stat îngerul vestind Învierea Sa din morţi.
Care este taina pietrei?
Poate că, de-a lungul veacurilor ce au trecut, Sfinţii Părinţi şi scriitori bisericeşti vor fi explicat această taină, dar eu nu am cunoştinţă şi nici nu am citit vreodată despre ea. Doar mă gândesc,  cu mirare, că nu poate fi întâmplător totul. Între materiile de pe pământ, aşa cum le-a lăsat Dumnezeu, piatra este cea mai tare, sfidând veacurile şi intemperiile. Piatra este măcar simbolic fără de moarte, cum fără de moarte este dragostea lui Hristos pentru oameni, fără de moarte mila lui faţă de păcătoşi, fără de moarte cuvintele Sale mântuitoare, fără de moarte făgăduinţele Lui.  Pe oriunde am trecut prin Ţara Sfântă, m-au întâmpinat pietrele  mărturiei că Fiul Dumnezeului celui Viu a pătruns în lume şi a  schimbat definitiv cursul ei. Iar lucrarea Lui mai tare este şi decât piatra! Şi mai tare ca piatra trebuie să fie credinţa, nădejdea şi dragostea creştinilor, după cuvântul Apostolilor lui Hristos.
Desigur sunt şi ape sfinte sau sfinţite de prezenţa lui Hristos; este Râul Iordanului, deasupra căruia s-au deschis cerurile la Theofanie; este Marea Galileii, pe care Domnul a umblat cu picioare sfinte ca pe piatră.  Apa sub lucrarea Duhului Sfânt devine sfinţitoare în Taina Botezului sau în sfânta aghiasmă. Dar aceste realităţi duhovniceşti sunt binecunoscute drept măritorilor creştini şi nu are sens să insist asupra lor. Pe mine atât m-a uimit: că Domnul şi-a ales piatra ca „mărturisitor” al său în lume mai înainte a-i chema pe oameni să-L mărturisească.
„tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.”(Matei 16, 18).
De vom pătrunde taina Pietrei din capul unghiului, ea nu ne va zdrobi, ci ne va mântui, căci Piatra este Hristos. A căruia slava în veci. Amin.

Scandalul "Danion"!


Protosinghelul Valentin, stareţul Mănăstirii Turnu(Prahova), în cuvântul de învăţătură pe care – contrar obişnuinţei sale – l-a ţinut spre folosul credincioşilor din biserică, a intenţionat să ne pună în temă în mod corect în legătură cu ultimul scandat mediatic: cazul Danion Vasile şi acuzele aduse bisericii pe stil nou pentru îndreptarea calendarului.

Călăuzit numai de  dorinţa de a pune în lumină, fără patimă, adevărul, Părintele Stareţ a început prin a evoca istoria Bisericii, precizând contextul în care a survenit trecerea la calendarul îndreptat. Fără să ia în discuţie cauzele care au determinat Sinodul de atunci al BOR să ia această decizie, Cuviosul Părinte Stareţ a pus accent pe câteva dovezi incontestabile că  schimbarea calendaristică nu a afectat plinătatea harului şi succesiunea apostolică din BOR, în ciuda afirmaţiilor contestatare ale stiliştilor. Iată la ce argumente a recurs Părintele Valentin:
 - BOR a dat sfinţi şi sfinte moaşte după schimbarea  calendaristică produsă în deceniul al treilea: Cuv. Ilarion Argatu, Sf. Ilie Lăcătuşu sau sfinţii Aiudului, ale căror sfinte moaşte izvorăsc mir şi fac minuni;
 - La vremea respectivă, Stareţul M-rii Sihăstria, Ioanichie Moroi, contrar opiniei Pr. Ilie Cleopa, nu primea să treacă la calendarul cel nou, dar somat fiind de superiorul său ierarhic să înceteze opoziţia ca să nu fie caterisit, Stareţul a cerut îngăduinţa de a posti şi a se ruga 40 de zile, ca Dumnezeu să-l lumineze în privinţa adevărului. Primind binecuvântare, a stat închis în chilia lui mai bine de 20 de zile, timp în care nimeni n-a îndrăznit să-l cerceteze; mai puţin ucenicul său iubit, care, temându-se ca bătrânul să nu fi murit, a spart uşa şi a pătruns în chilie, în a 21-a zi de postire. L-a găsit pe Stareţ aproape mort şi, după ce i s-a dat ajutor, el le-a povestit ce-i descoperise Domnul: Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie şi Ioan, i s-au arătat şi l-au îndemnat să facă ascultare fără să se mai îndoiască, pentru că acela care a hotărât schimbarea va da socoteală, iar cei ce ascultă, nicidecum nu sunt răspunzători. De atunci, Părintele Ioanichie Moroi cu mâna lui a îndreptat calendarul liturgic şi lucrurile s-au liniştit.
 -Schisma credincioşilor roomâni din cauza calendarului schimbat a fost amplificată de factorul politic, având pretenţia să conduca Biserica şi să impună nişte măsuri cu forţa; din ordinul Primului Ministru I. C . Brătianu, la încheierea Postului Naşterii Domnului, ce a urmat îndreptării calendarului(1 octombrie/ 14 octombrie 1924), jandarmii au fost trimişi prin casele creştinilor să controleze ce mănâncă oamenii, iar pe cei ce i-au găsit postind după calendarul vechi i-au silit să mănânce carne! Transformaţi în victime de nechibzuiţii guvernanţi ai vremii, aceştia s-au crezut martiri pentru credinţă şi s-au întărit în schisma lor. 

 - Reputaţi intelectuali interbelici, printre care filosoful Nae Ionescu şi discipolul său Noul Mărturisitor Mircea Vulcănescu, alături de alţi jurnalişti, au susţinut în presă justeţea schimbării calendarului şi au reuşit să impună opiniei publice punctul de vedere  cel mai rodnic în această problemă.
_ Schismaticii stilişti au ieşit din succesiunea apostolică, episcopii lor fiind hirotoniţi necanonic( de către cel puţin 2 sau 3 episcopi), de către un episcop caterisit.

 - Patriarhia Ierusalimului a păstrat calendarul vechi numai pentru a nu da apă la moară catolicilor care murmurau contra ortodocşilor, deşi iniţial acceptase schimbarea calendarului.
 - Numeroşi părinţi greci şi atoniţi au scris despre problema calendarului, explicând că noul calendar nu afectează dreapta credinţă şi nu justifică schisma.
Afirmaţia lui Danion că Părintele Justin Pârvu ar susţine opiniile stiliştilor este falsă.  Raţiunea golită de credinţă şi lipsită de discernământ poate să îl arunce pe fratele Danion în iadul cu care el ameninţă pe cei ce ţin noul calendar. Dumnezeu să-l lumineze şi să-i arate adevărul!
P.S. Atât am reuşit să reţin din predica Părintelui Stareţ, cu ale cărui rugăciuni să ne binecuvinteze Domnul şi pe noi! Amin.