Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 22 mai 2009

"Iubirea nu cere mari isprăvi "


« Nu-i om pe lume să nu aibă nevoie de ajutorul tău . Ia seama mai întâi la suferinţa inimii. Cum să-l ajuţi nu-i carte să te înveţe. Fă-o cu gingăşie şi cu mare umilinţă. Mândria otrăveşte roadele iubirii. Şi uneori e bine iubirea să lucreze, alteori mai bine e să aştepte până ce inima-i vesteşte. Că iubirea pururi cată la celălalt, gata în orice clipă să-i sară în ajutor. Şi rugăciunea o luminează când şi cum să ajute. Şi tot ea ne face în chip minunat văzători ai tainei celui de lângă noi. Avem pentru aceasta nenumărate pilde în vieţile de sfinţi. Departe de ai săi, Sf. Serafim de Sarov în toată viaţa sa cu rugăciune primea înştiinţare de la ei. Iar Sf. Simeon cel nebun pentru Hristos aşa a cunoscut cu duhul că murise cea care i-a fost soţie în lume. Iubirea nu cere mari isprăvi şi planuri mari ; face mult bine doar cu o vorbă bună, cu o privire, cu o rugăciune... »

Părintele Serghie, în volumul lui Jean-Claude Larchet, « Ţine candela inimii aprinsă »

Sf. Teofan: "Domnul este Păstorul : toate oile Sale vin după El"

Vineri[Fapte 15, 5-34 ; In. 10, 17-28]. « Voi nu credeţi fiindcă nu sunteţi dintre oile Mele », grăieşte Domnul către iudeii ce nu crezuseră în Dânsul. « Oile Mele ascultă de glasul Meu, şi le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine. » Necredincioşii nu sunt din turma lui Hristos. Pe atunci necredincioşii erau cei care nu intraseră în turmă ; acum, printre noi necredincioşi sunt toţi cei care au căzut de la credinţă ori s-au îndepărtat de turma lui Hristos. Domnul este Păstorul : toate oile Sale vin după El, urmând sfintei Sale învăţături şi plinind sfintele Lui porunci. Păcătoşii sunt oile slabe şi bolnave, dar sunt, oricum, printre oile din turmă. Dar cei ce şi-au pierdut credinţa sunt cei ce au rămas de tot în urmă şi au fost lepădaţi spre mâncare fiarelor. Aceştia sunt adevăraţii « înapoiaţi ». Ei nu fac parte din turma lui Hristos şi glasul Lui nu îl ascultă ; şi El nu îi cunoaşte – nu îi cunoaşte fiindcă ei nu dau de ştire despre sine în niciun fel, aşa cum a făcut femeia cu scurgere de sânge. Şi la Judecată li se va spune : « Nu vă cunosc pe voi, plecaţi. »

Patimi şi sfinţi

Am citit din Pateric despre patimi:

„n-ai omorât patima; ea trăieşte în continuare, este doar legată", zice ava Avraam, pentru că acela care l-a întrebat nu putea decât să lupte cu gândul sau dorinţa sa.

„Intri în chilia ta şi găseşti pe rogojină o femeie. Poţi să te gândeşti că nu e o femeie?”; ”Nu, dar lupt cu gândul, ca să nu mă ating de ea.”

E foarte sugestiv. Clar! Atâta timp cât te luptă gândul/ dorinţa, „Patima trăieşte în continuare, este doar legată”, „…patimile continuă să trăiască, fiind doar legate de sfinţi”, de rugăciunile Părintelui Duhovnic!”