Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 22 mai 2009

Sf. Teofan: "Domnul este Păstorul : toate oile Sale vin după El"

Vineri[Fapte 15, 5-34 ; In. 10, 17-28]. « Voi nu credeţi fiindcă nu sunteţi dintre oile Mele », grăieşte Domnul către iudeii ce nu crezuseră în Dânsul. « Oile Mele ascultă de glasul Meu, şi le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine. » Necredincioşii nu sunt din turma lui Hristos. Pe atunci necredincioşii erau cei care nu intraseră în turmă ; acum, printre noi necredincioşi sunt toţi cei care au căzut de la credinţă ori s-au îndepărtat de turma lui Hristos. Domnul este Păstorul : toate oile Sale vin după El, urmând sfintei Sale învăţături şi plinind sfintele Lui porunci. Păcătoşii sunt oile slabe şi bolnave, dar sunt, oricum, printre oile din turmă. Dar cei ce şi-au pierdut credinţa sunt cei ce au rămas de tot în urmă şi au fost lepădaţi spre mâncare fiarelor. Aceştia sunt adevăraţii « înapoiaţi ». Ei nu fac parte din turma lui Hristos şi glasul Lui nu îl ascultă ; şi El nu îi cunoaşte – nu îi cunoaşte fiindcă ei nu dau de ştire despre sine în niciun fel, aşa cum a făcut femeia cu scurgere de sânge. Şi la Judecată li se va spune : « Nu vă cunosc pe voi, plecaţi. »

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu