Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

joi, 18 martie 2010

Sfântul Nicolae Velimirovici – Mântuirea sufletului


 
« Tot ce clădeşte şi reclădeşte timpul nu-ţi este casă veşnică,
 ci numai o tristă sau bucuroasă aducere-aminte. »

Nu socoti nimic altceva drept ţel  al acestei vieţi în afară de mântuirea sufletului. Orice alt ideal pe care oamenii îl scot oarecând la iveală ca ţel nu este altceva  decât  un îndemn în plus, dacă nu un mijloc direct, pentru mântuirea sufletului. Familia, societatea, statul, civilizaţia – toate acestea nu sunt ţeluri în sine. Toate sunt numai îndemnuri şi, mai mult sau mai puţin, mijloace ale ţelului de căpetenie, ale singurului ţel : mântuirea sufletului. Tot ce clădeşte şi reclădeşte timpul nu-ţi este casă veşnică, ci numai o tristă sau bucuroasă aducere-aminte.  Mama îţi aminteşte doar palid de negrăita dragoste de mamă care îţi va întâmpina sufletul tău în lumea cealaltă. Soţia îţi aminteşte doar palid de dulcea nuntire a sufletului tău cu Dumnezeu.
Copiii îţi amintesc doar palid de roadele dulcei nuntiri a sufletului cu Dumnezeu. Prietenii îţi amintesc doar palid de tovărăşia preafrumoşilor îngeri din ceruri.  Toate descoperirile ştiinţifice îţi amintesc doar palid de neînchipuitele descoperiri şi cunoaşteri  din apropierea lui Dumnezeu. Natura îţi arată doar palid  întreaga bogăţie  şi frumuseţe a lumii viitoare.
Marile oraşe îţi amintesc doar palid de  minunata cetate a Marelui Împărat. Tot ce se numeşte fericire în această lume, ce piere mai iute ca zorile de ziuă, îţi aminteşte palid, cu totul palid de  nemincinoasa fericire din lumea cea adevărată. În această lume a umbrelor şi-a preînchipuirilor, numai sufletul are o realitate pe care o poate păstra sau pierde. La ce-i foloseşte omului să câştige toate împărăţiile umbrelor şi preînchipuirilor, dar să piardă împărăţia realităţii? Într-adevăr, nu-i ajută mai mult decât i-ar ajuta să se încălzească la Lună, sub apă fiind. În această lume a visului şi a visării, numai sufletul omului poartă în sine realitatea. Vai de omul care preface în vis şi-această mică realitate ! Când va sosi ziua deşteptării, nu va mai fi într-însul nimic de deşteptat.
Sfântul Nicolae Velimirovici, Episcopul Ohridei şi Jicei – Gânduri despre Bine şi Rău, Editura Predania, 2009.