Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

joi, 12 noiembrie 2009

Din “Patericul Lavrei Sfântului Sava”

“Nu este cu putinţă omului a iubi slava vremelnică şi a se învrednici de cea veşnică, fiindcă dragostea de această lume e vrăjmăşie faţă de Dumnezeu.”
***
“Taie trufia şi îndrăzneala, înfrânează-ţi limba şi pântecele  şi vei scăpa de mari poticneli.” 
*** Grăirea în deşert şi vorbirea spurcată să le alungi departe de tine, ştiind că vei da seama pentru orice cuvânt care îţi iese de pe buze; când vorbeşti cu cineva despre ceva, nu te gâlcevi, ci spune: “da”, şi e de ajuns; dacă celălalt va spune vreun lucru nepotrivit, tu zi-i: “nu înţeleg ce spui”; de Înfricoşata Judecată şi de chinurile veşnice să nu se depărteze niciodată cuvântul tău, ci pretutindenea vesteşte despre ele.”
***
“Se cuvine ca cela ce se nevoieşte să se încredinţeze Domnului cu totul – cu toată inima, cu toată mintea şi cu toată tăria; şi, răstignindu-se lumii cu sufletul  şi cu trupul, neîncetat să Îi slujească plinind poruncile Lui, aşa încât,  stând neabătut pe astă cale, să capete viaţa cea veşnică şi fericită.”
***
“Omul care vrea să placă lui Dumnezeu prin postire trebuie să păzească, în acelaşi timp, toate poruncile: căci pentru ce postim, de nu pentru a împlini mai lesne voia lui Dumnezeu?”
***
“Puterea trupului o istovesc bolile, frumuseţea lui o răpeşte bătrâneţea, şi după un ospăţ bogat degrabă se întoarce iarăşi foamea. Deci, să nu ne îngrijim de  ceea ce nu putem înveşnici. Să ne mutăm prin mijlocirea virtuţilor la Ierusalimul  cel de sus, iar trupul să îl istovim prin osteneli şi posturi, şi să-l înrobim sufletului, ca să nu înrobească el sufletul diavolului.”
***
 “Privegheaţi, staţi de strajă, treziţi-vă. Nici un adormit nu se încununează. Diavolul fuge de cel treaz şi pradă pe cel ce doarme. Deci, nu da ochilor tăi somn şi genelor tale dormitare, ca să te mântui precum căprioara de  săgeată şi pasărea de laţ.”
***
“Să fugim de cursele acestei vieţi şi de grijile ei, care nicicum nu ne folosesc. Dacă ne-am lepădat de lume, să ne lepădăm şi de trup, că multe măiestrii are diavolul cel atotviclean. Având privirea îndreptată către cer, întru nimic să socotim necazurile vieţii de acum,  şi să curmăm grijile ei prin nădejde şi prin puterea lui Hristos.”
***
“De nu poţi să fii soare, fii măcar stea: totul este să te înalţi părăsind pământul”.
***
“La mare război ne aflăm în această viaţă. Împrejur umblă necredincioşii cu arcurile încordate, şi unul trage în auz – ca să ascultăm cu patimă osândirile şi clevetirile, altul trage în ochi – ca să privim cu poftă, altul trage în limbă – ca să defaime pe fratele, altul trage în pântece – ca să poftească spre mâncăruri, altul trage în mâini – ca să răpească cele străine, altul trage în picioare – ca să alerge spre rău. Drept aceea, îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului(Ef. 6, 11)”
Download: "Patericul Lavrei Sfântului Sava”: