Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 4 ianuarie 2010

Studierea cuvântului lui Dumnezeu« Studierea cuvântului lui Dumnezeu  în această perioadă de totală însingurare s-a adâncit în mod firesc ; deoarece îi era imposibil să muncească, îi rămânea mai mult timp pentru rugăciune. « În ceea ce mă priveşte, bietul Serafim », le spunea el mai apoi câtorva persoane, « studiez Biblia zilnic : lunea îl citesc pe Sfântul Evanghelist Matei de la început până la sfârşit ; marţea, pe Sfântul Evanghelist Marcu ; miercurea, pe Sfântul Evanghelist Luca ; joia, pe  Sfântul Evanghelist Ioan ; şi împart Faptele Apostolilor şi Epistolele în cadrul ultimelor două zile ale săptămânii ; şi nu trece nici măcar o singură zi fără să citesc evanghelia şi apostolul zilei respective, precum şi toate rugăciunile şi stihurile hotărâte pentru sfântul zilei respective. În acest fel nu numai sufletul, ci şi trupul meu sunt îndulcite şi uşurate, căci vorbesc cu Domnul, dar şi păstrez în memorie  viaţa şi patima Lui. Iar ziua şi noaptea slăvesc, laud şi aduc mulţumiri Mântuitorului meu pentru toate milele Lui revărsate asupra  tuturor oamenilor şi asupra mea, a celui atât de nevrednic ». Şi mai târziu a păstrat această regulă, acest canon. »
(Sfântul Serafim de Sarov – O biografie spirituală de Arh. Lazarus Moore)