Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 30 ianuarie 2009

koinonia


"Cea dintai forma de dragoste fata de Dumnezeu este rugaciunea"(Arhimandritul Spiridon, Duhovnicul inchisorilor)