Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 5 februarie 2010

Sfântul Iulian din Emesa / Sfântul Ellien din Homs – 6 februarie“Apără mieluşeii Tăi împotriva lupilor !”
Pe 6 februarie, în fiecare an, sărbătorim Praznicul Sfântului Ellien din Homs/ Iulian din Emesa. El a primit credinţa crestină, chiar dacă tatăl său şi cei din familia sa nu erau creştini. Din această cauză, se aflau în relaţii încordate.
Când Sfântul Iulian a devenit creştin, el a început să-şi valorifice darurile pe care Dumnezeu i le dăduse. A auzit cuvântul Sfintei Evanghelii  a Domnului nostru despre pilda talanţilor şi a hotărât să îşi folosească darurile în beneficiul  semenilor săi.  Sfântul Iulian este descris de biografii săi astfel :
« Punându-şi nădejdea în Iisus Hristos, el nu s-a lăsat ispitit de slava  pieritoare a acestei lumi. Se ruga zi şi noapte, postea, îi vizita pe cei din închisori şi-i alina. Dădea milostenie din plin din ceea ce prisosa în casa tatălui său. Iulian a studiat şi a practicat medicina cu multă pricepere. . El se străduia să vindece atât bolile trupeşti, cât şi pe cele sufleteşti. Îi vindeca pe bolnavi prin harul lui Dumnezeu şi prin credinţa Apostolilor, în timp ce propovăduia cuvântul lui Dumnezeu şi îi îndemna să urmeze calea virtuţii. “Nu cu leacuri, spunea el, “vă veţi vindeca de bolile voastre, nici cu ajutorul idolilor voştri care au dus la pierzare pe toţi cei ce au îngenuncheat înaintea lor, ci cu puterea Numelui lui Iisus Hristos Cel Care a fost răstignit de către evrei în vremea lui Pillat  din Pont, în Ierusalim, Cel Care a fost îngropat şi a înviat a treia zi.”
Din cauza priceperii lui în arta vindecării şi faptului că el nu vindeca doar trupul, ci şi sufletul, Sfântul Iulian a stârnit gelozia în inimile confraţilor săi necreştini. Era pe vremea aceea o mare prigoană şi ei s-au folosit de credinţa creştină a Sfântului Iulian împotriva lui.
Mai întâi au mers la tatăl său, care deţinea o poziţie însemnată în acea cetate. I-au cerut să-l oblige pe fiul său  să se oprească din lucrarea lui, să renunţe la practicarea medicinei şi să înceteze să mai vindece oamenii în numele lui  Iisus Hristos. Dar Sfântul Iulian a refuzat să-i asculte pe aceşti oameni sau pe tatăl său, ştiind că va trebui să dea socoteală înaintea Stăpânului său Ceresc de ceea ce a făcut cu multele daruri primite de la Dumnezeu. Când au aflat că nu are de gând să-i asculte nici pe ei, nici pe tatăl său, au cerut ighemonului cetăţii Emesa  să-l întemniţeze pe Sfântul Iulian împreună cu Episcopul Emesei, Silvanus, cu diaconul Luca şi citeţul Mocime.
Sfântul Iulian  se simţea nevrednic şi totodată plin de bucurie că  se afla alături de aceşti creştini şi le săruta lanţurile cu care erau legaţi.  Când aceştia urmau să fie daţi la moarte, Sfântul Iulian s-a rugat  lui Dumnezeu  şi i s-a arătat îngerul şi i-a zis :
« Nu plânge, o, Iuliane, o cunună a fost deja pregătită pentru tine. Vei înfrânge pe duşmanii tăi şi vei birui vicleşugurile diavolului. Nu te teme de chinurile la care te vor pune, eu sunt cu tine ! »
Sfântul Iulian a suferit multe încercări. A îndurat închisoare şi torturi, în toată vremea  propovăduind şi vindecând  pe cei bolnavi.
Apoi tatăl său a poruncit să-l lege de un cal şi să-l târască pe străzile cetăţii. Deşi stătuse în închisoare luni întregi, el nu s-a lepădat de credinţa creştină, dar i-a adus pe toţi chinuitorii săi la Hristos. În cele din urmă, a fost ucis chiar de mâinile tatălui său care i-a înfipt douăsprezece cuie lungi în cap.  
Dar n-a murit acolo. Când  călăii săi au plecat, el  a reuşit să se târască până la o peşteră a unui olar. Când olarul a venit şi a descoperit trupul Sfântului Iulian, l-a luat  la vreme de noapte şi  l-a dus la Biserica Sfinţilor Apostoli şi a Sfintei Varvara, unde a fost îngropat în partera de est a Sfântului Altar

Relicvariul de marmură al Sfântului Iulian, în Homs, Siria, redescoperit în urma excavaţiilor  făcute în biserica sa în  1970
Mai târziu, o biserică a Sf. Iulian a fost înălţată pe locul peşterii unde el a murit şi trupul său a fost aşezat într-o raclă de marmură. Multe minuni prin mijlocirea Sfântului Iulian s-au petrecut după moartea sa şi continuă să se petreacă până în zilele noastre. Înainte de a fi ucis, Sf. Iulian i-a binecuvântat pe cei care vor prăznui ziua sa şi s-a rugat lui Dumnezeu aşa :
« O, Doamne, Iisuse Hristoase al meu, ascultă rugăciunea mea şi primeşte cererea mea în ceasul acesta. Dăruieşte pace oricui mă va pomeni în ziua martiriului meu  şi iartă păcatele lui. Ocroteşte-l de cursele vrăjmaşilor săi şi sfărâmă puterea diavolului. Apără mieluşeii Tăi împotriva lupilor ! »
Sunt doar două biserici consacrate acestui mare sfânt : biserica originară a  Sfântului Iulian din Homs/ Emesa, Siria şi Biserica Sfântului Ellien din Brownsville, PA.  Sfântul Ellien este pomenit deseori ca Sfântul Iulian din Homs. Astăzi mulţi îi poartă numele în ambele forme. Sfântul Iulian/ Ellien este considerat  Doctor fără de Arginţi. Mulţi bolnavi continuă să ceară mijlocirea sa şi se ung cu ulei sfinţit printr-o rugăciune specială de praznicul său. În această zi a prăznuirii lui, să ne rugăm lui prin cuvintele  Troparului său:
« O, Sfinte, îmbrăcat în haine de luptă şi doctor tămăduitor, Iuliane, mijloceşte la Domnul nostru cel Multmilostiv, ca să dea iertare de păcate sufletelor noastre. »

                                                                     Articol de Reverendul George Alberts

Sfinte Iuliane, mijloceşte pentru noi toţi şi ajută-ne nouă ! Amin

Troparul Sfântului Ellien din Holms :
***
Fragment din Paraclisul său :Mântuitorul Hristos(Altarul Catedralei Episcopale din Slobozia)