Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 17 mai 2009

Recomandare


Am descoperit cu bucurie imagini din vechiul Bucureşti pe blogul "Bucureşti: fotografii"
Adresa:

http://bucurestiivechi.blogspot.com/2009/05/fotografii_2843.html