Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

sâmbătă, 8 mai 2010

Avva Arsenie ne învaţă


 Întrebând avva Arsenie oarecând pe un bătrân egiptean pentru gândurile sale, altul văzându-l pe el, a zis : Avvo Arsenie, cum atâta învăţătură latinească şi elinească având, întrebi pe acest ţăran pentru gândurile tale ? Iar el a zis către dânsul : învăţătura latinească o am eu cu adevărat, dar alfabetul acestui ţăran încă nu l-am învăţat.

Altădată, vrând iarăşi arhiepiscopul să meargă la avva Arsenie, a trimis întâi să ştie de-i va deschide uşa. Iar bătrânul i-a trimis acest răspuns, zicând : de vei veni, îţi voi deschide şi de îţi voi deschide ţie, tuturor voi deschide şi atunci nu voi mai şedea aici. Acestea auzind arhiepiscopul, a zis : dacă mă duc ca să-l gonesc pe el, atunci nu mă voi mai duce.

Zis-a iarăsi : De vom căuta pe Dumnezeu, Se va arăta nouă şi de-L vom ţine pe El, va rămâne cu noi.

Zis-a avva Marcu către avva Arsenie : pentru ce fugi de noi ? Zis-a lui bătrânul : Dumnezeu ştie, că vă iubesc pe voi, dar nu pot să fiu şi cu oamenii şi cu Dumnezeu. Cele de sus, mii şi milioane, au numai o voie, iar oamenii au multe voi. Deci nu pot să las pe Dumnezeu şi să vin întru petrecere cu oamenii.

 Spunea avva Daniil : atâţia ani a petrecut cu noi şi numai o măsură de grâu îi făceam lui pe an şi când mergeam la el mâncam din acel grâu.

Se zicea iarăşi că, după ce auzea că s-au copt tot felul de poame şi se treceau, atunci singur zicea : Aduceţi-mi. Şi gusta numai o dată putin din toate şi mulţumea lui Dumnezeu.

S-a bolnăvit odată avva Arsenie la schit şi întru atâta sărăcie ajunsese, încât trebuindu-i o cămăşuţă de in şi neavând cu ce s-o cumpere, a luat de la unul milostenie şi a zis : Mulţumescu-Ţi Ţie, Doamne, că m-ai învrednicit să iau milostenie pentru numele Tău.

Povestit-a avva Daniil pentru avva Arsenie, că a venit odată un magistru ( învăţător de legi ), aducându-i o diată ( testament ) a unui boier, rudenie a lui, care îi lăsa foarte multa moştenire. şi luând-o pe ea, voia să o rupă si a căzut magistrul la picioarele lui, zicând : rogu-te, nu o rupe, că mi se ia capul. Şi i-a zis avva Arsenie lui : Eu mai înainte de acela am murit, iar el acum a murit. Şi a trimis-o inapoi, nimic primind.
Patericul Egiptean
Icoana: https://www.archangelsbooks.com/products_tn.asp?pg=47&cat=0

Pelerinaj !