Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

joi, 11 februarie 2010

"Fiecăruia dintre noi i s-a încredinţat cârma gândului său"


« De ziceam : « S-a clătinat piciorul meu », mila Ta, Doamne,
mi-ar fi ajutat mie. »(Psalmul 93, 18)
 « De aş fi zis, zice, către Dumnezeu : o, Doamne, s-a clătinat piciorul meu*, adică tăria mea, şi mă trag către primejdie, şi de aş fi mărturisit  neputinţa mea, îndată dobândeam ajutor de la Tine ». Învaţă însă David cu cuvintele acestea cum că cel ce va cunoaşte că urmează să cadă în păcat şi nu se va deznădăjdui, nici nu se va lenevi, ci-şi va mărturisi neputinţa sa, degrabă află ajutorul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este  milostiv şi îndurător cu făptura Sa.

*Notă de subsol :
Zice însă dumnezeiescul Chiril :
« Întru acestea nu se zice despre piciorul trupului, ci despre cel al gândului şi voia sufletului, cu care venim la toate cele practice. Căci fiecăruia dintre noi i s-a încredinţat cârma gândului său; drept aceea, atunci când iubitorul curăţiei, cel care se nevoieşte întru înfrânarea cea iubitoare de Dumnezeu, este oarecum clătinat, de multe ori satana întorcându-l către îndulciri necuviincioase, îl ajută însă şi-l mântuieşte Dumnezeu ».

Din « Psaltirea în tâlcuirile Sfinţilor Părinţi », volumul II ; autori : Cuviosul Eftimie Zigabenul – Sfântul Nicodim Aghioritul

« Dumnezeu mângâie pe cei ce ostenesc întru fapta bună..."


« Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puţin de nu s-ar fi sălăşluit
în iad sufletul meu »(Pslalmul 93, 17)


« Nimeni altul, zice, nu  mi-a ajutat mie împotriva vrăjmaşilor, decât Dumnezeu , pentru că de nu ar fi ajutat mie Dumnezeu, de multe ori primejduindu-mă eu,  puţin ar fi lipsit să mor, ori cu moartea cea trupească, ori cu cea sufletească ». Prin iad se poate zice şi mormântul cel gândit al păcatului.*

*Notă de subsol :
Zice însă Diodor :
« Dumnezeu mângâie pe cei ce ostenesc întru fapta bună, pe cei ce râvnesc pentru buna-cinstire, pe cei ce voiesc a isprăvi vieţuirea cea plăcută Lui, pe cei ce-şi omoară pornirile trupului şi se luptă împotriva voilor lui , până ce vor isprăvi lucrul la care se sârguiesc ».

Din « Psaltirea în tâlcuirile Sfinţilor Părinţi », volumul II ; autori : Cuviosul Eftimie Zigabenul – Sfântul Nicodim Aghioritul