Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 24 august 2009

"Pentru fiecare dintre noi este un sfârşit al veacului acestuia – moartea : ea este uşa spre cealaltă viaţă. "


Luni[II Cor. 5, 10-15 ; Mc. 1, 9-15]. Domnul şi-a începit propovăduirea astfel : « S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie ». La sfârşitul veacurilor se va spune, de asemenea : « S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu », dar nu şi « Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie », ci : «Ieşiţi la judecată – vremea pocăinţei şi a ostenelilor şi a îndreptării de sine a trecut, să dea acum fiecare socoteală pentru ce a făcut prin trup – fie bun, fie rău ». Aşadar, cât mai e vreme, grăbiţi-vă să vă folosiţi de ea spre a vă mântui ! Braţele părinteşti deschise sunt spre a primi pe toţi cei care vin cu simţământul nemincinos de străpungere a inimii pentru păcatele trecute şi cu dorinţa de a lucra de acum înainte Domnului, prin plinirea sfintelor Lui porunci. Pentru fiecare dintre noi este un sfârşit al veacului acestuia – moartea : ea este uşa spre cealaltă viaţă. Caută mai des spre ea şi încearcă să-ţi dai seama cât mai limpede : ce va fi după aceea ? ; şi făcând asta fără să te amăgeşti, apucă-te de lucru spre a pregăti ceea ce nu ai pregătit pentru intrarea dincolo, unde este bucuria cea nesfârşită şi spre a îndepărta tot ceea ce poate da slugilor întunericului celui mai din afară dreptul de a pine stăpânire pe tine şi de a te trage în tărâmul lor, de unde nu va mai fi ieşire !

Din Tâlcuirile Sfântului Teofan Zăvorâtul.

***

Sfânta Scriptură :

« Pentru că noi toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău. Cunoscând deci frica de Domnul, căutăm să înduplecăm pe oameni, dar lui Dumnezeu Îi suntem binecunoscuţi şi nădăjduiesc că suntem binecunoscuţi şi în cugetele voastre. Căci nu vă spunem iarăşi cine suntem, ci vă dăm prilej de laudă pentru noi, ca să aveţi ce să spuneţi acelora care se laudă cu faţa şi nu cu inima. Căci, dacă ne-am ieşit din fire, este pentru Dumnezeu, iar dacă suntem cu mintea întreagă, este pentru voi. Căci dragostea lui Hristos ne stăpâneşte pe noi care socotim aceasta, că dacă unul a murit pentru toţi, au murit deci toţi. Şi a murit pentru toţi, ca cei ce viază să nu mai loruşi, ci Aceluia care, pentru ei, a murit şi a înviat.(II Cor. 5, 10-15)

***

« Şi în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi s-a botezat în Iordan, de către Ioan. Şi îndată, ieşind din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel coborându-Se peste El. Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit. Şi îndată Duhul L-a mânat în pustie. Şi a fost în pustie patruzeci de zile, fiind ispitit de satana. Şi era împreună cu fiarele şi îngerii Îi slujeau. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu. Şi zicând: S-a împlinit vremea şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie. » (Mc. 1, 9-15)

Sursa icoanei : http://sinaxis.wordpress.com/2008/04/23/prorocia-sibilei-eritreia-despre-inviere-si-judecata-in-traducerea-sfantului-dosoftei/