Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 15 ianuarie 2010

« Rămâneţi în umbră sfântă »!„Deşi trepte osebite le-au ieşit din urna sorţii,
Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii;
La acelaşi şir de patimi deopotrivă fiind robi,
Fie slabi, fie puternici, fie genii ori neghiobi!”


N-aş fi vrut să scriu despre Eminescu, dintr-o subiectivă dorinţă de a-l lăsa să doarmă ”în colb de cronici”, unde sigur îi este mai uşor decât printre noi, cei cu privirea sceptic rece. Dacă sunt unii care râd cu lejeritate de el, ca om sau ca artist, ca gazetar sau gânditor politic, nu au  cum să nu-i recunoască puterea de anticipare şi intuiţia exactă a manifestărilor hulitoare, dispreţuitoare, pătimaşe sau indiferente ale reprezentanţilor posterităţii. Măcar nu-l pot acuza pe Eminescu de naivitatea de a-şi face iluzii în privinţa naturii umane, atât de grav afectate de căderea ei milenară în păcat.
Poate vreun contemporan al nostru, cu mâna pe inimă, să îi conteste fina cunoaştere a slăbiciunilor omeneşti de tot felul, care în proliferarea lor accelerată transformă societatea şi lumea în care trăim într-un infern. Al singurătăţii, al dezolării, al invidiei şi răutăţii, al prefăcătoriei şi minciunii ?
 Este vreunul atât de lipsit de onestitate încât să nu simtă revărsarea de lumină care a dus la naşterea atâtor versuri ale sale ? Pe mine nu mă miră detractorii lui Eminescu, ei fiind constrânşi de interese străine esteticii să demoleze fără complexe opera eminesciană în totalitatea ei. Mă miră mai tare sărăcia intelectuală şi absenţa sensibilităţii faţă de înalta simplitate a stilului său poetic. Îndrăznesc să spun că mie îmi place poezia eminesciană, privind cu mare tristeţe la generaţia tânără care tinde să-l bagatelizeze tocmai în ceea ce are valoros cu adevărat. Ştim că gusturile nu se discută, dar indiscutabilă este existenţa valorii estetice perene, întemeiată pe o doză de har(nu râdeţi !) care se încăpăţânează să reziste oricărei încercări de analiză şi prefacerii periodice a gustului estetic.
Dacă vrei să înţelegi firea umană, nu vei fi dezamăgit aplecându-te asupra paginilor eminesciene. Puţini  au pătruns natura umană reală, aşa cum a pătruns-o, meditând adânc, un spirit luminat, un iubitor al adevărului şi un căutător al desăvârşirii precum Eminescu. Melancolia ce se insinuează inevitabil în urma lecturii unui poem precum Scrisoarea I poate că ne deranjează şi ne sperie, obişnuiţi fiind să avem despre noi înşine, ca oameni, impresia că debordăm de calităţi şi nu avem decât defecte neglijabile. Poate că simţim întâi nevoia să-l pălmuim pe nesăbuitul care ne-a smuls masca de pe faţă, dar, revenindu-ne luciditatea, nu putem să nu-i dăm dreptate. Domnilor, versurile eminesciene sunt terapie intensivă, ne vindecă de mândrie, slavă deşartă, părere de sine, înălţare de sine şi toate celelalte fiice ale egoismului ce ne-a îmbolnăvit.
Să-l luăm în serios pe Eminescu – poetul. Ştia ce scria, luptase cu duhurile rele dinlăuntru şi din afară toată viaţa lui. Ostenise de atâta luptă, încât , amărât, a strigat că n-ar mai vrea decât să moară, nemaisuportând să ardă de viu în cuptorul patimilor.   Nu există frumos fără adevăr, o scriu în cel mai simplu mod cu putinţă. Dar când adevărul şi frumosul se întâlnesc se naşte poetul. Cred că  nu sunt mulţi pe care să-i încânte doar vorbele goale, să guste doar forma, indiferenţi la sensuri şi la mesajul artei. Cred că mult mai mulţi caută în carte şi în lume « adevăr ». Omule care vrei să te cunoşti în toată dramatica ta cădere interioară, citeşte-l pe Eminescu ! Dar nu te răzbuna pe poet pentru hidoşenia chipului pe care ţi l-ai întrezărit acolo, în poeme ! Nu-i vina lui. 
Mi-am amintit de ce nu voiam să scriu despre Eminescu. Pentru că de fiecare dată mă doare, pentru că îmi umple inima de lacrimi şi laşitatea mă împiedică să plâng. Imi cer iertare de la Domnul Eminescu. El sigur m-ar înţelege. 
« Rămâneţi în umbră sfântă », Domnule Mihai Eminescu – don Quijote vă mai poartă încă în inimă.Perenitatea lui Eminescu

O, sărmane! ţii tu minte câte-n lume-ai auzit,
Ce-ţi trecu pe dinainte, câte singur ai vorbit?
Prea puţin. De ici, de colo de imagine-o făşie,
Vre o umbră de gândire, ori un petec de hârtie;
Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost,
O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost?

Poate vrun pedant cu ochii cei verzui, peste un veac,
Printre tomuri brăcuite aşezat şi el, un brac,
Aticismul limbii tale o să-l pună la cântari,
Colbul ridicat din carte-ţi l-o sufla din ochelari
Şi te-o strânge-n două şiruri, aşezându-te la coadă,
În vro notă prizărită sub o pagină neroadă.
Poţi zidi o lume-ntreagă, poţi s-o sfarămi... orice-ai spune,
Peste toate o lopată de ţărână se depune.

Mâna care-au dorit sceptrul universului şi gânduri
Ce-au cuprins tot universul încap bine-n patru scânduri...
Or să vie pe-a ta urmă în convoi de-nmormântare,
Splendid ca o ironie cu priviri nepăsătoare...
Iar deasupra tuturora va vorbi vrun mititel,
Nu slăvindu-te pe tine... lustruindu-se pe el
Sub a numelui tău umbră. Iată tot ce te aşteaptă.
Ba să vezi... posteritatea este încă şi mai dreaptă.

Neputând să te ajungă, crezi c-or vrea să te admire?
Ei vor aplauda desigur biografia subţire
Care s-o-ncerca s-arate că n-ai fost vrun lucru mare,
C-ai fost om cum sunt şi dânşii... Măgulit e fiecare
Că n-ai fost mai mult ca dânsul. Şi prostatecele nări
Şi le umflă orişicine în savante adunări
Când de tine se vorbeşte. S-a-nţeles de mai nainte
C-o ironică grimasă să te laude-n cuvinte.
Astfel încăput pe mâna a oricărui, te va drege,
Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege...
Dar afară de acestea, vor căta vieţii tale
Să-i găsească pete multe, răutăţi şi mici scandale -
Astea toate te apropie de dânşii... Nu lumina
Ce în lume-ai revărsat-o, ci păcatele şi vina,
Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sunt
Într-un mod fatal legate de o mână de pământ;
Toate micile mizerii unui suflet chinuit
Mult mai mult îi vor atrage decât tot ce ai gândit.