Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 24 noiembrie 2009Acatistul Sfintei Ecaterina – audio:


Vrednicei de laudă Muceniţei Ecaterina, care cu darul de la Dumnezeu şi cu învăţătura ei cea preaînaltă a uimit ştiinţa învăţaţilor de atunci şi a întrecut limba ritorilor păgâni prin buna ei cuvântare, să-i aducem mulţumire de biruiniţă, ca prin ale ei rugăciuni să ne izbăvim de ispitele vrăjmaşilor şi să-i cântăm: Bucură-te, Ecaterina, mare muceniţă a lui Hristos!


"...cel ce se cruţă de sine nu face ceea ce este dator să facă şi îşi îngăduie ceea ce este dator să nu facă"


„Cine va căuta să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine îl va pierde, acela îl va dobândi” [Lc. 17, 33] – Iată ce se cuvine să înţelegem de aici: a ne scăpa sufletul înseamnă a ne cruţa pe noi înşine, iar a-l pierde înseamnă a nu ne cruţa(subînţelegându-se continuarea: în calea poruncilor Domnului sau  slujindu-L pe Domnul). De aici iese următorul lucru: cine slujeşte Domnului, plinind poruncile Lui fără a se cruţa pe sine, acela se mântuieşte; iar cine se cruţă pe sine, acela va pieri. Dacă te vei cruţa, ie vei arăta neîntârziat călcător al poruncilor, prin urmare şi slugă netrebnică; iar osânda slugii netrebnice care este? „Pe sluga cea netrebnică a aruncat-o în întunericul cel mai din afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor”. Daţi-vă osteneala să luaţi aminte la voi înşivă,  măcar de-a lungul unei singure zile şi veţi vedea că cruţarea de sine strâmbă toate faptele noastre bune, tăindu-ne pofta de a le săvârşi.. Fără osteneală şi încordare nu faci nimic; dar să te sileşti nu te înduri şi te-ai oprit aici. Sunt unele lucruri pe care vrei, nu vrei, trebuie să le faci. Aceste lucruri sunt împlinite negreşit, chiar de sunt grele; dar aici cruţarea de sine e biruită de sinele însuşi: nu lucrezi, nu ai ce mânca; şi întrucât lucrarea poruncilor nu este de acest fel, din cruţarea de sine ea este întotdeauna trecută cu vederea. Şi îngăduirea păcatelor tot din cruţarea de sine se trage: îţi pare rău să îţi refuzi  ceea ce îţi doreşti, ca atare îţi împlineşti dorinţa, chiar dacă ea este de-a dreptul păcătoasă ori duce la păcat. Astfel, cel ce se cruţă de sine nu face ceea ce este dator să facă şi îşi îngăduie ceea ce este dator să nu facă. Drept urmare, cum se mântuieşte unul ca acesta?
Sf. Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri…