Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 29 septembrie 2009

Despre prietenieEverghetinosul III - VI. A Sfântului Maxim

1. Prieten adevărat este acela care necazurile din feluritele întâmplări, nevoile, ispitele şi întâmplările din vremea ispitei, ca pe ale sale, împreună cu aproapele le suferă, fără gâlceavă şi fără turburare.

***

2.Prietenul credincios este[omului]acoperământ tare(Eccl. 6, 14) : când prietenului îi merge bine, el este sfătuitor bun şi împreună-lucrător de un suflet, iar rău pătimind, sprijinitor este cu adevărat şi apărător prea milostiv.

***

3. Numai păzitorii cei cu acrivie ai poruncilor şi adevăraţi cunoscători ai judecăţilor lui Dumnezeu, numai aceia, zic, nu-i părăsesc pe prietenii cei ce după slobozirea lui Dumnezeu, sunt în primejdii.

***

4. Iar defăimătorii poruncilor şi neiscusiţii întru dumnezeieştile judecăţi, când prietenului îi merge bine, se îndulcesc împreună cu dânsul ; iar când se află în ispite şi rău-pătimeşte, îl părăsesc pe dânsul, iar uneori se alătură şi cu potrivnicii.


 


Imagine : http://www.artslant.com/global/artists/show/61134-ene-rusu-gabriela