Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

sâmbătă, 27 iunie 2009

Cei buni


Se arată prin smerenia lor.

Nu ţin seama de lucrurile lor personale şi nu pun decât foarte puţin preţ pe ele. Cât despre alţii, tot li se pare mai presus.

În toate lucrurile lor smerenia stăpâneşte.

Cu cât lucrează mai mult, cu atât îşi plac mai puţin.

Dorinţa vie le este de-a plăcea lui Dumnezeu.

Tot ceea ce ostenesc ei pentru Dumnezeu li se pare nimic.

Sunt foarte fericiţi când nu sunt băgaţi în seamă şi când sunt criticaţi de alţii în lucrările lor. Când sunt lăudaţi de cineva ei sunt foarte uimiţi.

Nu doresc altceva să înveţe decât numai ce le este de folos.

Cei smeriţi nu dau învăţături nimănui.

Părintele Arsenie Boca

Sf. Teofan Zăvorâtul – Tâlcuiri

Sâmbătă[ Rom. 3, 28, 4, 3; Mt. 7, 24; 8, 4]. Evanghelia de azi ne vorbeşte despre faptul că cel ce ascultă cuvintele Domnului şi le plineşte se aseamănă celui ce îşi clădeşte casa lui pe stâncă; iar cel ce ascultă şi nu plineşte se aseamănă celui ce îşi clădeşte casa pe nisip. Să înveţe asta fiecare şi să-şi repete cât mai des. Iar adevărul cuprins aici e limpede şi pe înţelesul fiecăruia. Şi fiecare are la îndemână mulţime de experienţe proprii de acest fel. Gândurile, de pildă, atâta vreme cât sunt numai în minte, nu au statornicie şi se învălmăşesc, dar când le aşterni pe hârtie sunt statornice şi consistente. De asemenea, amănuntele orişicărei întreprinderi sunt nesigure şi se tot schimbă până când n-o începi; iar după ce ai purces s-o îndeplineşti s-a terminat cu diferitele planuri şi închipuiri. Întocmai la fel e şi cu regulile duhovniceşti: până ce nu le-ai împlinit parcă sunt străine, exterioare şi lipsite de consistenţă; după ce le împlineşti, intră înlăuntrul tău, îşi fac sălaş în inimă şi pun acolo temelia caracterului. Aşadar, luaţi seama cum umblaţi!

Sfanta Ioana Mironosita - 27 iunieNu stiam mare lucru despre aceast sfanta al carei nume il port pana anii trecuti. Chiar vara trecuta am primit prima si singura icoana cu Mironosita Ioana. Am vazut-o la Sihla si am primit-o de ziua de nastere, in septembrie. Din pacate icoana am lasat-o acasa la parinti. Mi-am zis sa le-o las macar pe ea daca eu tot le-am plecat de acasa:) Si nu m-am putut indupleca sa nu ascult, desi imi era draga tare. Nu am o poza cu cea de acasa, dar am gasit una in aceeasi reprezentare pe net.
Adaug si cuvintele din Sinaxar despre Sf Ioana, praznuita azi:

Sfânta Ioana Mironosiţa, soţia lui Chusa, administratorul proprietăţii Regelui Irod, a fost una din femeile care L-au urmat şi însoţit pe Iisus Hristos în perioada misiunii sale pe pământ. Ea este amintită de Sf. Ap. Luca:

"... si erau cu Iisus Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, si Suzana si multe altele care le slujeau din avutul lor" (Luca, 8:3)

Împreună cu celelalte mironosiţe, Ioana s-a dus la mormântul Mântuitorului ca să ungă trupul sfânt cu mir după moartea Sa pe Cruce, auzind de la îngeri despre minunea învierii lui Hristos.

"... si ele erau: Maria Magdalena si Ioana si Maria lui Iacov si celelalte impreuna cu ele, care vesteau catre Apostoli acestea" (Luca, 24:10)

Conform tradiţiei, ea a fost cea care a recuperat capul Sf. Ioan Botezătorul, după ce Irod a dat ordin să-i fie tăiat şi aruncat. Sf. Ioana mai este prăznuită şi în Duminica Mironosiţelor.

Sursa: http://esticegandesti.blogspot.com/2008/06/sfanta-ioana-mironosita.html


Commemorated on June 27

Saint Joanna the Myrrh-bearer, wife of Chusa, the household steward of King Herod, was one of the women following and attending the Lord Jesus Christ during the time of His preaching and public ministry. She is mentioned in Luke 8:3 and 24:10. Together with the other Myrrh-bearing Women, St. Joanna went to the Sepulchre to anoint the Holy Body of the Lord with myrrh after His death on the Cross, and she heard from the angels the joyful proclamation of His All-Glorious Resurrection. According to Tradition, she recovered the head of St. John the Baptist after Herodias had disposed of it (February 24).

St. Joanna is also commemorated on the Sunday of the Myrrh-bearing Women.

SOURCE:

SAINT OR FEAST POSTED THIS DATE 2008: