Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 5 iunie 2009

"Biserica respiră prin rugăciune"(Sf. Teofan)

Sâmbătă[Fapte 28, 1-31; In. 21, 15-25]. Nimeni să nu se lenevească a-şi pomeni părinţii; însă trebuie pomeniţi şi toţi creştinii ortodocşi, şi nu doar în această zi, ci la orice vreme şi la orice rugăciune. Şi noi vom ajunge unde sunt ei acum, şi noi vom avea nevoie să fim pomeniţi în rugăciunile altora, aşa cum cel sărman are nevoie de o bucată de pâine şi de o cana cu apă. Adu-ţi aminte că rugăciunea pentru cei adormiţi este puternică fiindcă e obştească şi fiindcă vine din partea întregii Biserici. Biserica respiră prin rugăciune. Dar, aşa cum potrivit rânduielii fireşti, puterea respiraţiei mamei însărcinate trece şi asupra fătului, potrivit rânduielii harice, Biserica respiră prin rugăciunea obşteasca a tuturor, iar puterea rugăciunii se întinde şi asupra celor adormiţi, aflaţi în sânul Bisericii, care este alcătuită din vii şi morţi, cei care luptă şi cei care triumfă. Deci, nu te lenevi să pomeneşti cu osârdie, în orice rugăciune, pe toţi părinţii şi fraţii noştri, plecaţi de la noi. Aceasta va fi pentru ei milostenie din partea ta…

Sf. Teofan Zăvorâtul – Tâlcuiri

Vineri[Fapte 27, 1-44; In. 17, 18-26]. „După cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în Noi să fie una…Eu întru ei şi Tu întru Mine.” Iată ce lanţ de aur ne leagă cu dumnezeirea! Am căzut noi – S-a sculat Mijlocitorul Care este una cu Dumnezeu-Tatăl, şi a devenit una cu noi. Făcându-ne una cu El, ne unim cu El şi, prin El, cu Dumnezeu-Tatăl. Slavă nemărginitei Tale milostiviri faţă de noi, Dumnezeule în trei Ipostasuri, Care bine ai voit să rânduieşti pentru noi o cale atât de luminoasă spre îndumnezeire! La mare înălţime ne ridică Domnul; aşadar nu lepăda această binefacere, mărturiseşte mila Lui şi laudă-I bunătatea cea negrăită! Lepădând această înălţime, socoteşti că te smereşti, însă de fapt dovedeşti o grosolană nerecunoştinţă şi nepăsare faţă de înaltul dar. Să ştii că nu este cale de mijloc: sau totul sau nimic. Nu vrei această înălţime, vei rămâne într-o amară josnicie, vremelnică, precum şi veşnică.