Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 14 februarie 2010

Mai mare este puterea de a-ţi vedea păcatele decât să înviezi morţii.


«  - De ce este importantă spovedania pentru  creştin ?
 - Prin spovedanie omul devine conştient de sine, ştie care îi sunt limitele şi calităţile. La spovedanie, spunea un Sfânt Părinte, omul se află faţă în faţă cu Mama noastră, a tuturor, cu Maica Domnului, şi îi spune ce a făcut bine, ce a făcut rău şi ea îl iartă sau îl ceartă părinteşte... ! Iar un părinte, dacă recunoşti tot, dacă spui tot, te iartă, te sprijină. Sufletul nespovedit miroase urât[...] Spun Sfinţii Părinţi că mai mare este puterea de a-ţi vedea păcatele decât să înviezi morţii. De unul ca acesta se înfricoşează demonii, că poţi avea toate virtuţile, dar dacă nu ai smerenie, nu-ţi sunt de folos. Noi dacă nu trăim în Duhul nu avem cum să ne vedem păcatele, nici cum să-l iubim pe aproapele ca să nu-l mai judecam. De aceea astăzi este foarte multă dezbinare, pentru că traim numai în poftele acestei lumi şi nici nu mai conştientizăm cât de departe suntem de Evanghelie. Pentru că daca am conştientiza cu adevărat, ne-ar durea sufletul mai mult pentru bârna noastră decât pentru paiul fratelui.
Dezbinarea, invidia, arată puţina dragoste către Dumnezeu, căci daca L-aş iubi pe Dumnezeu m-ar întrista aşa de tare păcatul meu, cât de mic ar fi, încât mintea mea nu mai poate fi aţintită către greşelile fratelui. Cel ce judecă pe aproapele nu se poate îndrepta pe sine, pentru ca el este concentrat asupra greşelilor celuilalt. Când începem să ne vedem mai mult păcatele noastre decât pe ale fratelui, atunci înseamnă că am mai sporit un pic. Cel care judecă este plin de îngâmfare, pentru că el crede că faptele lui bune le-a făcut prin puterile sale, iar nu prin harul lui Dumnezeu ; unul ca acesta  dispreţuieşte ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu însuşi se luptă cu cel ce-l judecă pe fratele, dându-i har şi bucurii celui ce este judecat, chiar dacă nu ar avea vreo faptă vrednică de acesta. »

"De asta are creştinul proba postului, să înveţe să se înfrâneze,
să mute atenţia de la bunătăţile materiale pe bunătăţile spirituale.  
Să deschidă poarta cerului şi a sufletului cu cheia rugăciunii."

«  - Cât de important este postul pentru evoluţia creştinului ?
 - Sfântul Vasile cel Mare zice : « Postul este cel mai bun străjer al sufletului, cel mai sigur tovarăş al  corpului, arma vitejilor, întărirea atleţilor. El alungă spiritele, îndeamnă la pietate, face a iubi înfrânarea, inspiră modestie, dă curaj în război  şi te învaţă a iubi pacea. Postul dă aripi rugăciunii pentru a se înălţa  şi a pătrunde în ceruri. Postul este sprijinul caselor, parintele sănătăţii, povăţuitorul tinerimii, podoaba bătrânilor, plăcutul tovarăş al călătorilor, amicul sigur al soţilor ». Dacă le ai pe toate acestea prin post ce-ţi mai trebuie altceva ? Dacă renunţi la post e ca şi cum te-ai dezarma singur. Dacă un tânăr învaţă de la  părinte să se abţină azi de la carne şi de la mâncăruri de dulce, mâine va învăţa sa se abţină de la droguri, de la tutun, de la alcool. Lecţia abţinerilor, a interdicţiilor care  salvează trupul şi sufletul la un moment dat, ajută pe om să treacă peste multe ispite, peste multe necazuri. Spui azi :  Ei, copilul e şcolar, nu-l postesc, ca să poată învăţa carte ! E o greşeală, carte înveţi şi dacă mănânci  fructe, legume, pâine...Ba mintea e mai  liberă, trupul e mai liber, poate să facă un efort mai mare.[...]
De asta are creştinul proba postului, să înveţe să se înfrâneze, să mute atenţia de la bunătăţile materiale pe bunătăţile spirituale. Să deschidă poarta cerului şi a sufletului cu cheia rugăciunii. Că zicea şi un Sfânt Părinte că acel care se domină pe sine îi domină şi pe ceilalţi şi o face cu înţelepciunea duhului şi a minţii. Omul  se priveşte superficial pe sine, e gata întotdeauna să cedeze primului impuls în tot ce face, fără să se sfătuiască cu îngerul său , fără să se raporteze la harul cu care a fost îndumnezeit. Oamenii care nu au încredere în ei înşişi pierd uşor şi încrederea în Dumnezeu... Iar relaţia cu Dumnezeu se stabileşte printr-o temeinică cunoaştere a sinelui, printr-o relaţie de iubire cu aproapele. Numai iubindu-l  pe aproapele îl poţi cunoaşte. Că niumeni nu se deschide spre cel de alături dacă nu simte că este iubit. Aşa şi Dumnezeu, numai dacă Îl iubeşti poţi să Îl cunoşti, se lasă văzut...
Spune, de altfel, şi Sfântul Maxim Mărturisitorul :
« Iubirea de Dumnezeu este tendinţa virtuoasă a sufletului, iar cel ce o are nu doreşte nimic din lucrurile create, mai presus de iubirea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, este cu neputinţă să păstrezi o astfel de iubire dacă simţi cea mai mică  aplecare spre lucrurile lumeşti. Cel ce Îl iubeşte pe Dumnezeu duce o viaţă îngerească pe pământ. El posteşte, veghează, se roagă şi are tot gândul bun pentru semenul său. »
Adrian Alui Gheorghe - « Cu părintele Iustin Pârvu despre moarte, jertfă şi iubire »
La începutul Sfântului şi Marelui Post, iertaţi-mă, fraţilor şi surorilor ! Să vă însoţească îngerii Domnului pe calea binecuvântată a apropierii de Domnul, a morţii şi învierii mântuitoare cu Hristos !
Iertaţi-mă că nu găsesc nimic bun sau folositor să spun de la mine acum, ca şi altădată.  Şi nici nu este nevoie. Cei care, cu bunăvoinţă, citesc uneori aceste pagini sunt mai bine orientaţi în viaţa duhovnicească şi ştiu cu mult mai multe decât află din puţinele mele daruri, luate de la Părinţi, pentru fraţi,  mai ales ca să îndemne la citirea integrală a cărţilor înde sine şi la meditarea lăuntrică a celor citite.
Mă bucur că Domnul ne-a îngăduit tuturor să ajungem zilele Postului de acum şi  cu toată seriozitatea mă gândesc la cuvintele Sfântului Teofan Zăvorâtul: ne mai putem, oare îngădui să amânăm lucrarea mântuirii ? Mai apucăm, oare, alt Post şi mai primim o altă şansă de a ne îndrepta viaţa slăbănogită de păcat ? Vom mai avea încă răgaz să aducem roade de pocăinţă, dacă risipim şi acest timp al mântuirii ?
Deci, să îndreptăm acum, prin mila şi ajutorul lui Dumnezeu, tot ceea ce este strâmb,  şi urât, şi potrivnic voii Lui sfinte în viaţa noastră, că nu suntem noi stăpâni pe clipa ce ni s-a dat şi nici nu avem certitudinea că vom mai primi în dar de la Stăpânul şi clipa următoare, nicidecum vreme nouă de pocăinţă, când de atâtea ori am irosit-o !

Nu te teme, eu sunt cu tine!


A fost,  este şi va fi alături de credincioşii Săi robi  până la
sfârşitul veacurilor, după nemincinoasa Sa făgăduinţă :
« Şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele,
până la sfârşitul veacului. Amin ! »
(Matei 28 » 20).


Se întâmplă uneori că mama, văzându-şi copilul mâhnit şi plângând, îl mângâie şi îi spune : « Nu te teme, eu sunt cu tine! » Tot aşa şi Dumnezeu cel Milostiv şi Iubitor de oameni îi spune sufletului credincios care se află în ispite şi necazuri, care este mâhnit, care plânge şi se teme :
 « Nu te teme, eu sunt cu tine! ». Eu sunt Creatorul tău, Eu sunt Răscumpărătorul tău, Eu sunt Mântuitorul tău.  Eu sunt Ajutătorul şi Sprijinitorul tău, Eu care ţin în mâinile mele toate, Căruia toate îi dau ascultare, Eu sunt cu tine. »
« Sionul zicea : « Domnul m-a părăsit şi Stăpânul meu m-a uitat ! » Oare femeia uită pe pruncul ei şi de rodul pântecelui ei n-are ea milă ? Chiar când ea îl va uita, Eu nu te voi uita pe tine »(Is. 49, 14-15).
« Dacă tu vei trece prin ape , Eu sunt cu tine şi tu în valuri nu vei fi înecat. Dacă vei trece prin foc, nu vei fi ars şi flăcările nu te vor mistui. Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israil, Mântuitorul ! »(Is. 43 : 2-3)
Aşa a fost Domnul alături de Noe, credinciosul Său slujitor, şi l-a păzit de potopul  atotcuprinzător. A fost alături de credinciosul Lot şi l-a păzit pe drept de chinurile abătute asupra Sodomei. A fost alături de robii Săi : Avraam, Isaac şi Iacov şi i-a păzit în pământul în care au intrat, după  cum este scris despre ei : [...] "N-a lăsat om să facă strâmbătate şi a certat pentru ei pe împăraţi, zicându-le : « Nu vă atingeţi de unşii Mei şi  nu vicleniţi împotriva profeţilor Mei »"(Psalm 104 : 14-15).
A fost alături de Iosif, când s-au abătut asupra lui ispitele şi patimile  şi l-a păzit, şi l-a proslăvit. A fost alături de Israil în Egipt[...]. Afost alături de acelaşi Israil  la ieşirea lui din Egipt şi a despărţit Marea Roşie , şi a făcut  pentru el drum prin mijlocul apei, şi l-a condus prin Marea Roşie, şi l-a mântuit de tiranul faraon ;  de aceea Israel i-a si cântat cântare de biruinţă Izbăvitorului Său, Dumnezeu. A fost alături de acelaşi Israil  în pustie şi a nimicit înaintea lui pe vrăjmaşii lui, şi l-a condus pe muntele cel sfânt al Său. Ă fost alături de acelaşi Israil  când trăia în pământul făgăduinţei şi l-a mântuit, aşa cum cântă proorocul :
« De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israil ! De n-ar fi fost Domnul cu noi, când s-au ridicat oamenii înaintea noastră, de vii ne-ar fi înghiţit pe noi, cand s-a aprins mânia lor asupra noastră »(Psalm 123 : 2-3)
A fost alături de David, unsul Său, în diferite ispite şi prigoane, şi l-a păzit pe robul Său de vrăjmaşii Lui. A fost alături de Iona în adâncul mării şi l-a păzit în pântecele chitului şi l-a izbăvit de vieţuitoarele din mare. A fost alături de cei trei tineri în cuptorul babilonian şi a stins pentru ei  puterea focului şi i-a învăţat să cânte cântare de biruinţă. A fost alături de Daniil în groapă şi a îngrădit gura leului, şi l-a izbăvit de acolo.  A fost alături de apostolii Săi, a fost alături de mucenici şi i-a păzit în mijlocul chinurilor înfricoşătoare. A fost alături de pustnicii care au vieţuit în peşteri, în crăpăturile şi prăpăstiile pământului şi i-a păzit de uneltirile vrămaşe.  A fost,  este şi va fi alături de credincioşii Săi robi  până la sfârşitul veacurilor, după nemincinoasa Sa făgăduinţă : « Şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin ! »(Matei 28 » 20).

« Ia aminte, creştine, să fii numai al lui Dumnezeu,
căci Dumnezeu pe ai Săi nu-i părăseşte ! »


« ...El este întotdeauna aproape de tine, este alături de tine,
păzindu-te. Oriunde ai fi, în orice scârbe şi ispite te-ai afla,
El este alături  de tine  şi priveşte la nevoinţa ta,
şi te întăreşte cu mâna Sa  cea nevăzută. »

« O, dumnezeiescul, o, iubitul, o, preadulcele Tău glas ! căci cu noi ai făgăduit  să fii cu adevărat pâna la sfârşitul veacului, Hristoase ! Pe care întărire de nădejde având-o noi, credincioşii, ne bucurăm. » Pentru aceasta robii Tăi credincioşi, Doamne, simţind în ei prezenţa Ta şi o vie mângâiere, îndrăznesc,  strigă şi cântă cântări întru bucuria inimii :
« Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul şi  se vor muta munţii în inima mărilor. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob »(Psalm 45 : 2-3 ; 11).
Şi încă :
«Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele ; că Tu cu mine eşti »(Psalm 22 : 4).
« Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea ; de cine mă voi teme ?  Domnul este apărătorul vieţii mele ; de cine mă voi înfricoşa ? »(Psalm 26 : 1-2[...] Ia aminte, creştine, să fii numai al lui Dumnezeu, căci Dumnezeu pe ai Săi nu-i părăseşte !(vezi Psalm 33 : 21 ; 28 : 11).
Crezi cu toată inima în El, ca Unuia Dumnezeu ; împlineşte-i voia cu credinţă şi cu dreptate ; pune-ţi toată nădejdea în El şi cheamă-L din inimă, Căci El este întotdeauna aproape de tine, este alături de tine, păzindu-te. Oriunde ai fi, în orice scârbe şi ispite te-ai afla, El este alături  de tine  şi priveşte la nevoinţa ta, şi te întăreşte cu mâna Sa  cea nevăzută. Chiar dacă  toţi oamenii răi se vor ridica împotriva ta şi cetele drăceşti te vor înconjura, toate acestea vor fi zadarnice.
« Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul ; păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta şi ieşirea ta de acum şi până în veac. » (Psalm 120 : 5-8)
« Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne  al mântuirii mele. »(Psalm : 37 : 21-22). « Doamne al puterilor, fii cu noi, căci pe altul afară de Tine  ajutor întru necazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluieşte-ne pe noi ! »

Sfântul Ierarh Tihon din Zadonsk – Comoară duhovnicească, din lume adunată