Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 30 aprilie 2010

Pocăiţi-vă!


“Ne vor trada, fraţilor, negreşit ne vor trăda toate bunătăţile stricăcioase: pe bogaţi îi va trăda bogăţia lor, pe cei slăviţi, slava lor, pe cei tineri, tinereţea lor, pe cei înţelepţi, înţelepciunea lor. Numai un singur bun veşnic şi nemincinos poate omul să dobândească pe pământ: adevărata cunoştinţă a lui Dumnezeu, împăcarea şi unirea cu Dumnezeu care ne sunt dăruite de Hristos; însă pentru primirea acestor bunătăţi neîntrecute trebuie să lăsăm viaţa păcătoasă, trebuie s-o urâm. Pocăiţi-vă!
Ce înseamna a te pocăi? Înseamnă a-ţi  da seama de păcatele tale, a te mâhni pentru ele, a le  părăsiiată răspunsul dat de un mare sfânt părinte la aceasta întrebare – şi a nu te mai întoarce la ele. În acest chip mulţi păcătoşi s-au prefacut în sfinţi, mulţi nelegiuiţi au devenit drepţi. Pocaiţi-vă! »
Sfântul Ignatie Briancianinov