Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 20 decembrie 2009

Sfântul Ioan de Kronstadt - Biserica noastră ne este luminătoare şi vindecătoare
“Copiii mei, sufăr pentru voi, până când Hristos va lua chip în voi[Ga 4, 19]. În sufletele voastre trebuie să ia chip Hristos, adică dreptatea şi sfinţenie, blândeţea, smerenia, « înţelepţiţi-vă întru cele înalte, unde este Hristos ». Icoanele lui Hristos, ale Maicii Domnului şi ale sfinţilor sunt mijloace ajutătoare prin care trebuie să-L facem pe Hristos să ia chip în noi  şi să se întipărească în noi virtuţile sfinţilor. »


***

"Biserica este izvorul cunoaşterii de sine, cel mai limpede, mai curat, mai desăvârşit ; învăţătoarea pocăinţei şi a desavârşirii creştine ; izvorul păcii, fericirii, al sfintei simplităţi ; învăţătoarea tuturor virtuţilor ; blândeţea, smerenia, ascultarea, răbdarea, milostenia ; izvorul oricărei cunoaşteri adevărate, al desăvârşitei înţelepciuni, învăţătoarea desăvârşitei vieţi comunitare.

 

***

 


 


De ce nu poate creştinul să ducă o viaţă adevărată fără Biserică(casă a rugăciunii), făra dumnezeieştile slujbe, făra participarea la Taine ?Fiindcă omul este o fiinţă căzută, coruptă, întinată de păcat sau de mari şi funeste patimi, este prizonierul nenumăratelor sale patimi ; este şi ţinta permanentă a diavolului, cel ce a luat în robie neamul omenesc şi care ţinteşte mereu cu  săgeţile sale bine ochite în oameni ; o fiinţă rănită peste tot, bolnavă de păcat, urât mirositoare din pricina nenumăratelor sale patimi, desfrânată şi potrivnică lui Dumnezeu, nu poate fi în comuniune cu El, cât timp nu se pocăieşte, nu se schimbă în bine, nu se leapădă de păcat, nu se îndepărtează de la năravurile şi deprinderile păcătoase, dacă nu agoniseşte credinţă, duh de rugăciune şi pocăinţă, nu se împodobeşte cu înfrânarea, blândeţea, smerenia, simplitatea, predarea totală lui Dumnezeu şi Sfintei Sale Biserici. Biserica noastră ne este luminătoare şi vindecătoare ; în ea găsim sfinţire şi împăcare cu Dumnezeu, îndumnezeire.

Sfântul Ioan de Kronstadt – Liturghia – cerul pe pământ, Deisis, 2002

Foto : http://ciprianvoicila.blogspot.com/2009/04/sfantul-ioan-de-kronstadt-cum-trebuie.html

Duminica dinaintea Naşterii Domnului(a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului)Duminica dinaintea Naşterii Domnului(18-24 decembrie) este cunoscută ca Duminica Sfinţilor Părinţi. În această zi Biserica îi prăznuieşte pe toţi cei ce I-au bineplăcut lui Dumnezeu din toate timpurile, de la Adam la Iosif, Logodnicul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cei care sunt menţionaţi în genealogia Sf. Ev. Luca(3, 23-39). Sfinţii profeţi şi proorociţele sunt de asemenea  amintiţi astăzi, mai ales profetul Daniel şi cei trei tineri(17 decembrie).
Troparul Profetului Daniel şi al celor trei sfinţi tineri(„Mari sunt faptele credinţei…) este similar Troparului Sf. Teodor Stratilat(17 februarie; Prima Sâmbătă din Postul Mare). Condacul Sf. Teodor, care a fost martirizat prin foc, ne aminteşte că şi el avea credinţa ca platoşă(I Tesaloniceni 5, 8)
Troparul – Glasul 2
Mari sunt faptele credinţei, că cei trei Sfinţi Tineri s-au bucurat în cuptor ca la apa odihnei şi Profetul Daniel le-a apărut păstor leilor, ca şi cum ar fi fost nişte oi. Cu rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre!

Condacul – Glasul 1
(Când această duminică dinaintea pică Crăciunului, între 20-24 decembrie)

Bucură-te, Betleeme! Pregăteşte-te, Efrata! Mieluşeaua se pregăteşte să-L nască pe Arhipăstorul pe careÎl poartă în pântecele ei.
Purtătorii de Dumnezeu strămoşi se vor bucura, văzându-L şi cu păstorii, ei o vor slăvi pe Fecioara care Îl hrăneşte.