Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 14 februarie 2010

Nu te teme, eu sunt cu tine!


A fost,  este şi va fi alături de credincioşii Săi robi  până la
sfârşitul veacurilor, după nemincinoasa Sa făgăduinţă :
« Şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele,
până la sfârşitul veacului. Amin ! »
(Matei 28 » 20).


Se întâmplă uneori că mama, văzându-şi copilul mâhnit şi plângând, îl mângâie şi îi spune : « Nu te teme, eu sunt cu tine! » Tot aşa şi Dumnezeu cel Milostiv şi Iubitor de oameni îi spune sufletului credincios care se află în ispite şi necazuri, care este mâhnit, care plânge şi se teme :
 « Nu te teme, eu sunt cu tine! ». Eu sunt Creatorul tău, Eu sunt Răscumpărătorul tău, Eu sunt Mântuitorul tău.  Eu sunt Ajutătorul şi Sprijinitorul tău, Eu care ţin în mâinile mele toate, Căruia toate îi dau ascultare, Eu sunt cu tine. »
« Sionul zicea : « Domnul m-a părăsit şi Stăpânul meu m-a uitat ! » Oare femeia uită pe pruncul ei şi de rodul pântecelui ei n-are ea milă ? Chiar când ea îl va uita, Eu nu te voi uita pe tine »(Is. 49, 14-15).
« Dacă tu vei trece prin ape , Eu sunt cu tine şi tu în valuri nu vei fi înecat. Dacă vei trece prin foc, nu vei fi ars şi flăcările nu te vor mistui. Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israil, Mântuitorul ! »(Is. 43 : 2-3)
Aşa a fost Domnul alături de Noe, credinciosul Său slujitor, şi l-a păzit de potopul  atotcuprinzător. A fost alături de credinciosul Lot şi l-a păzit pe drept de chinurile abătute asupra Sodomei. A fost alături de robii Săi : Avraam, Isaac şi Iacov şi i-a păzit în pământul în care au intrat, după  cum este scris despre ei : [...] "N-a lăsat om să facă strâmbătate şi a certat pentru ei pe împăraţi, zicându-le : « Nu vă atingeţi de unşii Mei şi  nu vicleniţi împotriva profeţilor Mei »"(Psalm 104 : 14-15).
A fost alături de Iosif, când s-au abătut asupra lui ispitele şi patimile  şi l-a păzit, şi l-a proslăvit. A fost alături de Israil în Egipt[...]. Afost alături de acelaşi Israil  la ieşirea lui din Egipt şi a despărţit Marea Roşie , şi a făcut  pentru el drum prin mijlocul apei, şi l-a condus prin Marea Roşie, şi l-a mântuit de tiranul faraon ;  de aceea Israel i-a si cântat cântare de biruinţă Izbăvitorului Său, Dumnezeu. A fost alături de acelaşi Israil  în pustie şi a nimicit înaintea lui pe vrăjmaşii lui, şi l-a condus pe muntele cel sfânt al Său. Ă fost alături de acelaşi Israil  când trăia în pământul făgăduinţei şi l-a mântuit, aşa cum cântă proorocul :
« De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israil ! De n-ar fi fost Domnul cu noi, când s-au ridicat oamenii înaintea noastră, de vii ne-ar fi înghiţit pe noi, cand s-a aprins mânia lor asupra noastră »(Psalm 123 : 2-3)
A fost alături de David, unsul Său, în diferite ispite şi prigoane, şi l-a păzit pe robul Său de vrăjmaşii Lui. A fost alături de Iona în adâncul mării şi l-a păzit în pântecele chitului şi l-a izbăvit de vieţuitoarele din mare. A fost alături de cei trei tineri în cuptorul babilonian şi a stins pentru ei  puterea focului şi i-a învăţat să cânte cântare de biruinţă. A fost alături de Daniil în groapă şi a îngrădit gura leului, şi l-a izbăvit de acolo.  A fost alături de apostolii Săi, a fost alături de mucenici şi i-a păzit în mijlocul chinurilor înfricoşătoare. A fost alături de pustnicii care au vieţuit în peşteri, în crăpăturile şi prăpăstiile pământului şi i-a păzit de uneltirile vrămaşe.  A fost,  este şi va fi alături de credincioşii Săi robi  până la sfârşitul veacurilor, după nemincinoasa Sa făgăduinţă : « Şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin ! »(Matei 28 » 20).

« Ia aminte, creştine, să fii numai al lui Dumnezeu,
căci Dumnezeu pe ai Săi nu-i părăseşte ! »


« ...El este întotdeauna aproape de tine, este alături de tine,
păzindu-te. Oriunde ai fi, în orice scârbe şi ispite te-ai afla,
El este alături  de tine  şi priveşte la nevoinţa ta,
şi te întăreşte cu mâna Sa  cea nevăzută. »

« O, dumnezeiescul, o, iubitul, o, preadulcele Tău glas ! căci cu noi ai făgăduit  să fii cu adevărat pâna la sfârşitul veacului, Hristoase ! Pe care întărire de nădejde având-o noi, credincioşii, ne bucurăm. » Pentru aceasta robii Tăi credincioşi, Doamne, simţind în ei prezenţa Ta şi o vie mângâiere, îndrăznesc,  strigă şi cântă cântări întru bucuria inimii :
« Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul şi  se vor muta munţii în inima mărilor. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob »(Psalm 45 : 2-3 ; 11).
Şi încă :
«Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele ; că Tu cu mine eşti »(Psalm 22 : 4).
« Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea ; de cine mă voi teme ?  Domnul este apărătorul vieţii mele ; de cine mă voi înfricoşa ? »(Psalm 26 : 1-2[...] Ia aminte, creştine, să fii numai al lui Dumnezeu, căci Dumnezeu pe ai Săi nu-i părăseşte !(vezi Psalm 33 : 21 ; 28 : 11).
Crezi cu toată inima în El, ca Unuia Dumnezeu ; împlineşte-i voia cu credinţă şi cu dreptate ; pune-ţi toată nădejdea în El şi cheamă-L din inimă, Căci El este întotdeauna aproape de tine, este alături de tine, păzindu-te. Oriunde ai fi, în orice scârbe şi ispite te-ai afla, El este alături  de tine  şi priveşte la nevoinţa ta, şi te întăreşte cu mâna Sa  cea nevăzută. Chiar dacă  toţi oamenii răi se vor ridica împotriva ta şi cetele drăceşti te vor înconjura, toate acestea vor fi zadarnice.
« Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul ; păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta şi ieşirea ta de acum şi până în veac. » (Psalm 120 : 5-8)
« Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne  al mântuirii mele. »(Psalm : 37 : 21-22). « Doamne al puterilor, fii cu noi, căci pe altul afară de Tine  ajutor întru necazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluieşte-ne pe noi ! »

Sfântul Ierarh Tihon din Zadonsk – Comoară duhovnicească, din lume adunată2 comentarii:

  1. Imi place foarte mult mottoul de sub titlul blogului. Tot ce faci fa din iubire. Mesajul Domnului a fost si este insotit in eternitate de foarte multa iubire.

    RăspundețiȘtergere
  2. Ma bucur. Sunt cuvintele Staretei Taisia, din "Scrisori catre o incepatoare", o carticica pentru monahii sau aspirante la calugarie. Doamne ajuta!

    RăspundețiȘtergere