Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 15 martie 2009

Duminica a doua a Postului(a Sf. Grigorie Palama)


Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptura pentru fiecare zi din an

[Evr. 1, 10-14; Mc. 2, 1-12]. „Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui”(In. 10, 9). Acelaşi lucru Îl spune Domnul şi în altă parte: „Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine"(In. 14, 6). Şi mai limpede a spus-o atunci când a grăit: „Fără Mine nu puteţi face nimic”(In. 15, 5). Aşadar, creştin e cel ce este cu totul în Hristos şi trupul lui tot al lui Hristos este. Cel ce se mântuieşte se mântuieşte tocmai pentru că este îmbrăcat întru Hristos. Numai astfel se poate apropia de Tatăl. Noi am căzut de la Dumnezeu şi, ca atare, suntem fii ai mâniei.. Numai atunci când ne apropiem de Tatăl în Hristos şi în numele lui Hristos dreptatea dumnezeiască se dă în lături şi El îşi tinde mila către noi, primindu-ne. Pecetea lui Hristos se întipăreşte în întreaga fire a creştinului, iar cel care o poartă va merge prin mijlocul umbrei morţii şi nu se va teme de rău.

Ca să fim astfel, avem Tainele: Botezul şi Împărtăşania, căreia îi premerge Spovedania la cei care au păcătuit după botez. Acestea ni le-a pus la îndemână Domnul; dar noi, pentru a le primi, trebuie să avem următoarele stări ale duhului: credinţa, care mărturiseşte: eu am pierit şi mă mântuiesc numai prin Domnul Iisus Hristos; dragostea, care râvneşte să jertfească totul Domnului fără a cruţa nimic; nădejdea, care nu aşteaptă nimic de la sine însăşi, încredinţată că Domnul nu o va părăsi, ci va avea de la El tot ajutorul, atât lăuntric, cât şi din afară, întreaga viaţă, până ce va fi luată acolo unde e El Însuşi.”

(Editura „Sophia”, Bucureşti, 1999, pag. 43-44)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu