Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

joi, 9 aprilie 2009

Proclamaţia din Piaţa UniversităţiiProclamaţia din Piaţa Universităţii pentru solidarizarea României, a Uniunii Europene şi a Consiliului Europei, cu lupta anticomunistă din Republica Moldova

Proclamaţie semnată de peste 30 de organizaţii civice şi sindicale, adoptată astăzi, 8 Aprilie 2009,

în Piaţa Universităţii din Bucureşti, de circa 5000 de manifestanţi

1). Regimul comunist de la Chişinău este ilegitim şi criminal, şi trebuie condamnat ca atare.

2). Cerem autorităţilor României, ale Uniunii Europene şi ale Consiliului Europei să condamne regimul comunist criminal de la Chişinău, şi să se solidarizeze cu dezideratele anticomuniste şi de integrare europeană ale zecilor de mii de tineri români din Chişinău.

3). În acest an se împlinesc 70 de ani de la semnarea Pactului Hitler-Stalin în urma căruia Uniunea Sovietică a ocupat prin forţa armată ţările baltice, estul Poloniei, estul şi nord-estul României (Basarabia, Bucovina de nord, ţinutul Herţa)..

ÎN NUMELE POPORULUI ROMÂN, CEREM AUTORITĂŢILOR ROMÂNIEI, ALE UNIUNII EUROPENE ŞI ALE CONSILIULUI EUROPEI, URMĂTOARELE:

· CONDAMNAREA NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ A PACTULUI HITLER-STALIN ŞI A CONSECINŢELE LUI CA ILEGITIME ŞI CRIMINALE.

· REINTEGRAREA ÎN ROMÂNIA, ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE ŞI CU ACORDUL FORURILOR COMPETENTE INTERNAŢIONALE, A TERITORIULUI ROMÂNESC OCUPAT PRIN FORŢA ARMATĂ DE UNIUNEA SOVIETICĂ (BASARABIA, NORDUL BUCOVINEI, ŢINUTUL HERŢEI ŞI INSULA ŞERPILOR); ACEASTĂ REINTEGRARE TREBUIE FĂCUTĂ ÎN ACELAŞI SPIRIT CU REUNIFICAREA GERMANIEI DIN 1990.

4). Facem apel la ambasadele din Chişinău şi la organizaţiile internaţionale pentru apărarea drepturilor omului, să intervină pentru protecţia manifestanţilor arestaţi la Chişinău.

5). Solicităm Comisiei Europene şi Guvernului Român să se implice eficient în rezolvarea crizei de la Chişinău şi din Transnistria, precum şi în favoarea intereselor tinerilor care au ieşit cu curaj în stradă pentru libertate, democraţie, stat de drept şi bunăstare europeană.

8 Aprilie 2009

Sorin Ilieşiu – iniţiator, vicepreşedintele ALIANŢEI CIVICE, autorul apelurilor pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismului http://www.gds.ong.ro/apel.htm http://www.libertates.com/en/content/view/40/7/

ASOCIAŢIA 21 DECEMBRIE 1989, Teodor Mărieş – Preşedinte

GRUPUL DE ACŢIUNE NOII GOLANI

ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEŢINUŢI POLITICI DIN ROMÂNIA - organizaţia Bucureşti, Cristinel Dumitrescu - Preşedinte

BLOCUL NAŢIONAL AL REVOLUŢIONARILOR 1989, George Costin – Preşedinte executiv

FUNDAŢIA „TIMIŞOARA ’89”, preşedinte – Petru Ilieşu

FUNDAŢIA MEMORIA - filiala Argeş [Experimentul Piteşti], prof.univ.dr Ilie Popa – Preşedinte

FUNDAŢIA CORNELIU COPOSU, Rodica Coposu şi Flavia Bălescu

SENIORII LIGII STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA BUCUREŞTI 1990, avocat Antonie Popescu – Senior

FUNDAŢIA CULTURALĂ TIMPUL, Iaşi, Liviu Antonesei – Preşedinte

ASOCIAŢIA CIVES, Ioan Roşca – Preşedinte

CONSILIUL MONDIAL ROMÂN, Ştefana Bianu - Vicepreşedinte

FUNDATIA NAŢIONALĂ PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI, Daniela Soros - Vicepreşedinte

ASOCIAŢIA ROMÂNILOR DIN AUSTRALIA, Mihai Maghiaru – Preşedinte

ORGANIZAŢIA INTERNAŢIONALĂ A LUPTĂTORILOR PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR OMULUI, Ionel Leşu – Preşedinte

SINDICATUL NAŢIONAL AL ŢĂRANILOR ŞI AL PROPRIETARILOR ROMÂNI, Dan Drăghici – Preşedinte

ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A CADRELOR DIDACTICE – Secţiunea Naţională România, prof.univ.dr. Florin-Cristian Gheorghe – Preşedinte

ASOCIAŢIA SCRIITORILOR ROMÂNI ŞI GERMANI DIN BAVARIA, Radu Bărbulescu – Preşedinte

ASSOCIATION CULTURELLE ET AMICALE ROUMAINE, Gabriel Penciu – Preşedinte

L'ALLIANCE BELGO-ROUMAINE, Bruxelles, Ecaterina Evanghelescu – Preşedinte

ORGANIZAŢIA NEGUVERNAMENTALĂ ECOMONDIA, prof.dr.Alexandru Ionescu – Preşedinte

CONSILIUL ROMÂN AMERICAN, Neculai Popa - Preşedinte

ASOCIAŢIA COPIILOR REVOLUŢIEI, Cătălin Giurcanu – Preşedinte

ASOCIAŢIA ADEVĂR ŞI DREPTATE, Nicolae Bănuţoiu – Preşedinte

ASOCIAŢIA APOLITICĂ “SOCIETATEA TÂRGOVIŞTE”, Ilie Petre Ştirbescu – Preşedinte

FUNDAŢIA REDAREA ISTORIEI, jurist Păun Gabriel Virgil – Preşedinte

FUNDAŢIA IOAN BĂRBUŞ, Anca Maria Cernea - Preşedinte

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ OMENIA A PENSIONARILOR (peste 1.000.000 de membri), dr.ing.Gheorghe Chioaru – Preşedinte

GRUPUL VĂDUVELOR DE EROI MARTIRI

FEDERAŢIA SINDICALĂ “SOLIDARITATEA – VIRGIL SĂHLEANU” A SIDERURGIŞTILOR DIN ROMÂNIA

FUNDAŢIA NAŢIONALĂ A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 – TIMIŞOARA, Pompiliu Alămorean – Preşedinte

SINDICATUL SOLIDARITATEA AL SIDERURGIŞTILOR GALAŢI, Ilinca Diaconu - Preşedinte

SINDICATUL SOLIDARITATEA HUNEDOARA

SINDICATUL ALRO SLATINA, Ion Ioan – Preşedinte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu