Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 27 aprilie 2009

Rugăciune pentru omul drag
Doamne, Tu ştii toate, Tu cunoşti inima noastră mai bine decât ne-o cunoaştem noi înşine ! Tu eşti deasupra noastră şi vezi încotro ne îndreptăm ; fă, Doamne, să luăm calea mântuirii noastre, a amândurora ! Tu ştii cât de tare este dragostea noastră, Tu vezi slăbiciunile şi rătăcirile noastre de ieri, dar şi de mâine, Tu eşti izvorul milostivirii ! Tu poţi întoarce cursul lucrurilor încotro Ţi-e voia ! De este cu putinţă, alină dorul inimii noastre ! Nu lăsa bucuria să se schimbe în suferinţă ! Nu îngădui să ne amăgim spre pierzarea sufletelor noastre ! Iartă neputinţele noastre şi vindecă rănile noastre ! Dă-ne pacea Ta, Cel ce ai rânduit însoţirea bărbatului cu femeia ca ajutor unul altuia pe calea mântuirii ! Cel ce ai lăsat Taina Nunţii şi ai poruncit omului să nu fie singur, ci să dorească unirea şi comuniunea în sânul familiei, milostiveşte-te spre împlinirea noastră creştinească ! Fii cu noi în toată viaţa de aici şi în cea de dincolo, dă-ne să fim cu Tine !

3 comentarii: