Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 13 aprilie 2009

Sf. Teofan : Tâlcuiri din Sfânta Scriptură

Luni(Săptămâna Patimilor)[Mt. 24, 3-35] Domnul merge la patima cea de voie. Se cade să-L însoţim şi noi. Aceasta este datoria oricui mărturiseşte că prin puterea Patimilor lui Hristos a devenit ceea ce este acum şi care trage nădejde să primească o ,oştenire atât de mare şi de slăvită, cum nimeni nu şi-ar închipui măcar. Dar cum să-L însoţim? Prin gând, prin simţire. Mergi cu mintea în urma Domnului ce pătimeşte şi cu ajutorul cugetării scoate, din orice, gânduri în stare să-ţi străpungă inima şi s-o facă să simtă patimile suferite de Domnul! Pentru a face aceasta mai cu spor, trebuie să devii tu însuţi pătimitor prin micşorarea simţitoare a hranei şi a somnului şi prin mărirea ostenelii statului în picioare şi îngenunchierilor. Plineşte tot ce face Sfânta Biserică şi vei fi un bun însoţitor al Domnului pe drumul patimilor.


Un comentariu: