Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 21 aprilie 2009

Sfântul Teofan Zăvorâtul – Tâlcuiri

Luni[Fapte 1, 12-17 ; In. 1, 18-28] Binevestind Întruparea Domnului, îngerul spune : « Bucură-te, Ceea Ce eşti plină de har ! », şi vestind păstorilor Naşterea lui Hristos Mântuitorul, grăieşte de asemenea : « Iată, binevestesc vouă bucurie mare ! » ; însă vestind femeilor Învierea Domnului, el nu spune decât : « Nu este aici, a înviat ! ». Nu mai adaugă : « Bucuraţi-vă ! », căci bucuria umple inima de la sine, îndată ce vine încredinţarea că Domnul a înviat cu adevărat. Atunci, încredinţarea aceasta este simţită : « îngerul a pregătit-o, iar Domnul, prin învierea Sa, a săvârşit-o. Şi necheltuită a fost bucuria tuturor ! La noi acum, biserica, locuinţele şi pieţele – totul este înveşmântat în strai de bucurie şi toţi se lasă prinşi de şuvoiul bucuriei de obşte. Tu însă sileşte-ţi puţin gândul să se rupă de la cele din afară şi, adunându-te în inimă, trezeşte acolo adevărul Învierii în toată lărgimea, adâncimea şi înălţimea sa, ca să nu te arăţi bucurându-te numai pe dinafară, ci şi în tine însuţi să porţi duhul bucuriei care ţâşneşte dinăuntru ca un izvor de apă luminoasă ce saltă din adâncurile pământului. »

Marţi[Fapte 2, 14-21 ; Lc. 24, 12-35]. Atunci iudeii s-au străduit să întunece lumina Învierii lui Hristos cu norul uşor al minciunii : « L-au furat ucenicii Lui ». Această josnicie a fost lesne de biruit, şi adevărul a triumfat ; dar nici acum vrăjmaşul nu încetează a stârni negurăînaintea Soarelui Dreptăţii, străduindu-se să-L întunece. Nimeni să nu se tulbure ! Ce poate fi de aşteptat din partea părintelui minciunii, afară de minciună ? El i-a învăţat pe mulţi dintre slujitorii săi să scrie cărţi împotriva Învierii. Această negură de cărţi tot prin cărţi a fost risipită. Nu lua în mână cărţi necuvioase şi n-ai să te înnegurezi ; iar dacă se întâmplă să deschizi vreuna din neştiinţă, ia ca antidot o carte bună şi-ţi vei împrospăta capul şi pieptul. Mai vine şi altă negură de la vrăjmaşul : prin gânduri ; dar aceasta se risipeşte ca fumul de vânt înaintea gândirii creştine sănătoase. Lasă-ţi cugetarea să străbată tot ce s-a săvârşit şi vei vedea limpede ca lumina zilei că toate acestea nu se puteau săvârşi altfel decât prin puterea Învierii lui Hristos. Această încredinţare îţi va fi mai apoi reazem de nădejde pe care sprijinindu-te, vei putea lesne pune pe fugă şi doborâ pe vrăjmaşii adevărului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu