Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 1 mai 2009

Sfântul Teofan Zăvorâtul – Tâlcuiri

Vineri[Fapte 5, 1-11 ; In. 5, 30-6, 2] De ce au păcătuit astfel Anania şi Safira ? Fiindcă au uitat că Dumnezeu vede faptele şi gândurile lor. Dacă ar fi cugetat că Dumnezeu vede toate cele dinafară şi cele lăuntrice ale lor mai bine decât toţi oamenii şi decât ei înşişi, nici nu le-ar fi trecut prin cap să viclenească pe Apostoli. Aceeaşi este pricina pentru care se nasc toate faptele şi cugetele noastre păcătoase. Ne străduim cu viclenie să le ascundem de ochii oamenilor şi cugetăm că nu-i nimic. Oamenii chiar nu văd nimic şi ne socot vrednici, dar asta nu schimbă cu nimic nimicnicia noastră de fapt. Ştiind acestea, să-şi spună fiecare : « De ce umple satana inima mea să mint în faţă pe Dumnezeu ? » Ochii Lui sunt mai luminoşi decât soarele şi văd în tainiţele ascunse ale inimii ; nici noaptea, nici marea, nici adâncurile pământului nu pot ascunde ceva de El. Adu-ţi aminte de asta şi ca atare, îndreptează-ţi purtarea dinafară şi cea lăuntrică, chiar dacă aceasta este nevăzută.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu