Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 30 iunie 2009

Patericul Maicii Domnului(II)

Ca o altă Monica, ruga milostivirea lui Dumnezeu să o ierte pe nenorocita ei fată. Zi şi noapte, credincioasa mamă se ruga cu căldură Îndelung Răbdătorului Dumnezeu să treacă cu vederea greşeala Zoiei şi să i-o dăruiască iarăşi întreagă şi sănătoasă. Şi într-adevăr, a primit ceea ce dorea. Poarta Cerului s-a deschis şi a coborât pe pământ, la Zoe, harul lui Dumnezeu, care a înnoit puterile ei vitale. Într-o clipă a văzut înaintea ei toate toate întâmplările la care luase parte în timpul vieţii. Zoe şi-a dat seama de greşelile ei şi cerea cu lacrimi fierbinţi iertare şi ajutor.

În primele zile casa Zoei a devenit loc de închinare. O mulţime de oameni, care veniseră de departe cu mijloace de transport sau chiar pe jos, umpluseră casa şi locurile dimprejur. Unora, care erau credincioşi, când o vedeau pe Zoe, li se întărea credinţa în Dumnezeu şi în atotputernicia Lui. Alţii, care erau necredincioşi şi care vedeau minunea, se întorceau la Ortodoxie. Iar alţii, atunci când vedeau cu ochii lor această minune, rămâneau necredincioşi, dar îşi făceau probleme de conştiinţă. Comuniştii, văzând „răul” pe care îl pricinuia Zoe sufletelor adepţilor lor şi că mulţi se întorceau la Hristos, au închis casa, prin porunca celor mai mari. Doi poliţişti, ce stăteau într-un post de observaţie apropiat, se schimbau odată la opt ore, nelăsând pe nimeni să intre în casă. Unii dintre poliţiştii mai tineri aveau coşmaruri în somn, iar altora li s-a albit părul dinj cauza groazei ce o simţeau atunci când auzeau strigătele zoei, care păreau că vin din adâncul iadului. În fiecare noapte urla ca lupii, atunci când sunt înfometaţi iarna. Alteori strigătele ei erau atât de înfricoşătoare încât îi îngheţau de spaimă pe cei ce le auzeau.

Nefericita mamă se ruga noapte de noapte Mântuitorului Hristos, Tămăduitorul trupurilor şi al sufletelor. Nu înceta să se roage pentru copilul ei. Mucenicia Zoei devenea cea a mamei.

- Mamă, roagă-te! Roagă-te, căci mă pierd din pricina păcatelor mele! Roagă-te! Roagă-te! Striga mereu Zoe.

L-au înştiinţat despre toate acestea şi pe Patriarhul întregii Rusii şi i-au cerut să se roage pentru Zoe.

Atunci patriarhul a spus:

- Cel care a pedepsit-o, Acela o va şi milui!

Printre persoanele cărora li s-a îngăduit să o vadă pe Zoe, au fost şi următorii:

1. Un profesor de medicină, ce se bucura de un mare prestigiu şi care a venit din Moscova pentru a face observaţii ştiinţifice. Acesta a adeverit că inima nu a încetat să bată.

2. Preoţi, pe care i-a chemat mama ei „pentru a lua din mâinile eiicoana Sfântului Nicolae”. Însă nimeni nu putea să desprindă sfânta icoană „din mâinile încremenite ale Zoei”.

3. Marele postitor şi anahoret Serafim din pustia Glinsk, care venise în Kuimbaşev pentru praznicul Naşterii Domnului. Şi fiindcă l-a rugat, acesta a făcut agheasmă şi a sfinţit icoana. Apoi a vorbit despre minunea care i s-a descoperit că va avea loc. „Trebuie să aşteptăm un semn, ce va avea loc de Paşti! Dacă nu se va întâmpla nimic, înseamnă că se apropie sfârşitul lumii!”, a spus Cuviosul, arătând cu smerenie prin acestea credinţa sa neclintită că se va întâmpla o minune.

4. Evlaviosul mitropolit Nicolae, care a citit Paraclisul şi care a proorocit şi el la rândul său: „O minune nouă trebuie să aşteptăm de Paşti”. A spus acelaşi cuvânt ca şi evlaviosul ieromonah, luminat fiind şi el de acelaşi Duh Sfânt

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu