Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 1 septembrie 2009

"...deocamdată treaba ta este să te osteneşti cu tine însuţi, pentru asta ai fost deja ales, restul e în mâna lui Dumnezeu."


La începutul anului bisericesc, să ne îndreptăm atenţia către cuvântul unui sfânt care ne aduce aminte un adevăr mântuitor: fiecare creştin are o chemare apostolească de la Domnul, să propovăduiască prin viaţa sa, rânduită după dreptarul poruncilor lui Dumnezeu, şi prin vindecarea patimilor proprii.


Marţi[II Cor. 8, 16 ; 9, 5 ; Mc. 3, 13-19]. Domnul i-a ales pe Apostoli « ca să fie cu El şi să-i trimită să propovăduiască şi să aibă putere să vindece bolile şi să alunge demonii ». Şi orice creştin este ales spre a săvârşi fapte asemănătoare : să fie neîncetat cu Domnul prin neîncetata aducere aminte de El, prin propovăduirea şi împlinirea poruncilor Lui, fiind gata a-şi mărturisi credinţa în El. Acolo unde se săvârşeşte acest fel de mărturisire, el va fi o propovăduire răsunătoare pentru cei ce ascultă. Orice creştin are puterea de a vindeca bolile, nu pe cele străine, ci pe cele ale sale ; nu pe cele trupeşti, ci pe cele sufleteşti : poate să izgonească demonii, să alunge gândurile rele, semănate de către aceştia şi să înăbuşe întărâtările patimilor pe care ei le aţâţă. Fă astfel şi vei fi un apostol, plinitor al lucrării pentru care te-a ales Domnul, săvârşitor al apostoliei tale. Atunci când împlineşti cu bine toate acestea, poate că Domnul îţi va da şi o chemare deosebită : să mântuieşti pe alţii – după ce te vei fi mântuit pe tine însuţi şi să ajuţi pe cei ispitiţi – după ce vei fi trecut tu însuţi prin toate ispitirile, toate experienţele binelui şi ale răului, dar deocamdată treaba ta este să te osteneşti cu tine însuţi, pentru asta ai fost deja ales, restul e în mâna lui Dumnezeu. Cel ce se smereşte va fi înălţat.

Din Tâlcuirile Sfântului Teofan Zăvorâtul.

Sursa icoanei : http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/96144-biserica-sfintii-apostoli-din-constantinopol

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu