Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 9 februarie 2010

Sihastria Putnei: Duminica Înfricoşatei Judecăţi – 7 februarie 2010 Ieromonahul Damaschin : Să vă spovediţi de fiecare dată ca şi cum ar fi ultima spovedanie, cu care veţi merge în faţa lui Dumnezeu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu