Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

miercuri, 17 martie 2010

"Luminii îi este propriu să nimicească întunericul, iar vieţii – să nimicească moartea. »


« Datorită dragostei  pe care o avea pentru noi, Domnul nostru Iisus Hristos, în acord cu dumnezeiasca voie, Şi-a dat Sângele Său pentru noi, trupul Său pentru trupul nostru, Sufletul Său pentru sufletul nostru »
(Sfântul Clement Romanul)

 « Cine poate să dezlege prin moartea Sa moartea celuilalt în afară de Fiul lui Dumnezeu ? »
(Tertulian)

« Doar Acela poate să dea iertare păcatelor săvârşite împotriva Lui, Care a luat păcatele noastre, Care a suferit pentru noi, pe Care Dumnezeu L-a dat pentru păcatele noastre »
(Sfântul Ciprian al Cartaginei)

« El ia firea noastră, însă fără de păcat, aduce pentru noi jertfă, Îşi pune trupul Său pentru păcatele noastre ca jertfă fără de păcat, ca să poată să moară după firea Lui omenească şi prin dreptatea Sa să-l curăţească. »
(Sfântul Grigorie cel Mare)

« Pentru că între El, Hristos, şi noi există părtăşie, Domnul împacă pe om cu Dumnezeu-Tatăl, împăcându-ne cu Sine Însuşi cu Trupul Său şi răscumpărându-ne prin sangele Său. »
(Sfântul Irineu al Lyonului)

« Prin întruparea Sa, Domnul ne-a întors către prietenie, făcându-se Mijlocitor între Dumnezeu şi lume şi cerând iertare Tatălui, faţă de Care păcătuisem, şi prin ascultara Sa a tămăduit neascultarea noastră, ne-a redat părtăşia cu Ziditorul nostru şi ascultarea. »
(Sfântul Irineu al Lyonului)

« Bunătatea se manifestă prin dorinţa de a mântui pe acela care a căzut...Înţelepciunea şi dreptatea se descoperă în mântuirea noastră, iar atotputernicia se vede în faptul că El Îşi ia asupra Sa chipul omului...şi dă morţii nădejdea că poate să-L stăpânească precum şi pe ceilalţi oameni. Însă fiind în puterea ei, El săvârşeşte ceea ce este propriu firii Lui dumnezeieşti : luminii îi este propriu să nimicească întunericul, iar vieţii – să nimicească moartea. »
(Sfântul Grigorie de Nyssa)
Din volumul Răscumpărarea, lucrare a iubirii şi a dreptăţii dumnezeieşti a Arhimandritului  Serafim Alexiev

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu