Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 26 martie 2010

Nichifor Crainic - Noaptea Învierii


« Tot omul lumină, tot pomul o floare, » !

Din spuma de vişini răsare conacul
Sub nemarginitul safir înstelat.
Aprins de-aşteptare, pândeşte buimacul
Strângându-şi toporul sub braţu-ncordat.

Troianul de floare l-ascunde ca norul
Ce-ar sta să se spargă în trăsnet cumplit.
Din sânge rachiul, din minte amorul
Străpung cu duhoare văzduhu-nflorit.

E noaptea-nvierii. Tresaltă făptura;
Tămâie e-n codri şi smirnă-n grădini,
Spre marea minune se-nalţă natura
Cu ierburi şi arbori schimbaţi în lumini.

Un clopot răsună, răspund celelalte,
Talazuri rotind în eter,
Se umplu se vuiet tăcerile-nalte
Şi sufletul lumii se suie spre cer.

Buimacul înjură păruta zăbavă
Cu care creştinii se duc spre altar
Pur, crinul credinţei se leagană-n slavă
Să-l miruie roua cerescului har.

Conacul e singur. Ai casei plecară.
Zăvoarele astăzi pe uşi nu se pun,
Deschisă e poarta oricărui de-afară.
În noaptea-nvierii tot omul e bun.

Acasă rămâne bunica oloagă.
Iisus înviatul luceşte-n iatac.
Bătrâna-n fotoliu, sub candeli, se roagă
Când intră navală tâlharul buimac.

Alături e lada crezută cu-o suma
Ce face un diavol din omul mărunt,
El strânge toporul de parcă-l sugrumă
Smuncindu-l în aer sălbatic şi crunt.

Bătrâna se uita la el fără frică
Cu chipu-n văpae de candeli nimbat,
Ea crede că omul o cruce ridică
Şi glasul ei cântă: “Hristos a-nviat!”

Ce caldă blândeţe, ce miere cerească
E-n glasul bătrânei că omu-a-mpietrit?
Se nărui braţul ce vru să lovească,
Toporul îi cade cu zgomot icnit.

Se mişcă năluca Iisus în icoană
Şi-nvăluie-n aur tăcutul iatac,
Podeaua răsună de stranie zvoană
De parcă-n adâncuri ar geme un drac.

Atât a fost totul. Acum se frământă
Ca noru-ntre vânturi de nord şi de sud;
Cu mintea trezită şi-asupra-şi răsfrântă,
Se vede deodată nemernic şi crud.

Cu spaimă zăreşte, surprinse-n trezie,
Dihănii de beznă ce-n suflet s-ascund
Precum într-o apă când e străvezie
Vâscoase jivine târându-se-n fund.

Sub bolta-nstelată, ce stă-n sărbătoare,
Pământul se-ntinde smălţat ca un preş,
Tot omul lumină, tot pomul o floare,
Doar el, pângăritul, se simte un leş.

Bătrâna-l priveşte de parcă-l răsfaţă,
Străină cu totul de zbuciumul lui;
Ea pare bunica lui însuşi de faţă
Ca-n vremea când, fraged, era doar un pui.

Mergea împreună cu sfânta bătrână
În nopţi ca şi asta la Domnu Hristos,
Râdeau ghioceii în chita din mână
Şi inima floare s-o ducă prinos.

O, glasuri de clopot şi ropot de toacă,
Odraslă de înger rămasă-napoi,
Cascada de munte căzută-n băltoacă,
Zăpadă de suflet topită-n noroi !

Zdrobit îngenunche şi geme: “Iertare,
Iertare, iertare” , cu grai sugrumat.
Bătrâna-l priveşte cu-adâncă mirare,
Iar glasul ei cântă: “Hristos a-nviat !”

Un comentariu:

 1. ... Este noapte încă... cerul e senin şi plin de stele,
  Petru, undeva, mai plânge amărât, cu lacrimi grele,
  la mormânt glumesc soldaţii,
  luna scapătă spre mare,

  Dar deodată-un fulger cade,
  flăcări tot văzduhul pare
  şi,-mbrăcat în foc şi raze,
  un arhanghel se coboară,
  sar peceţile-ntr-o parte,
  piatra-n altă parte zboară,
  ca trăzniţi cad păzitorii, tremurând pierduţi de frică,
  – CU IISUS BIRUITORUL VIAŢA NOUĂ SE RIDICĂ!

  E mormântul GOL, căci Domnul înviat-a cu mărire,
  NE-A SCHIMBAT ÎNTUNECIMEA PE VECIE-N STRĂLUCIRE,
  A-nviat Mântuitorul, pus alăturea cu furii,
  s-a-mplinit în clipa asta Taina scriselor Scripturii.

  Fost-a judecat de lume,
  Cruce grea I-au dat să poarte,
  cuie I-au bătut în palme,
  răsplătitu-L-au cu moarte,
  pus-au lespede deasupra, pusu-I-au peceţi în cale,
  ÎNSĂ N-AU PUTUT S-OPREASCĂ SLAVA ÎNVIERII SALE!

  CÂŢI nu s-au luptat de-atuncea
  să-L îngroape sub vreo glie
  şi peceţile să-I pună iar deasupra, pe vecie!
  – Însă CHIAR DE-A FOST pe Cruce
  şi-apoi pus sub piatră rece,
  chiar de-au început călăii plini de fală a-şi petrece,
  – CÂND EI NICI GÂNDEAU,
  ATUNCEA au rămas cu toţi de-ocară:
  DE SUB LESPEZI RĂSTIGNITUL TOTDEAUNA IESE-AFARĂ!

  Au fost mulţi şi fi-vor încă cei ce să-L omoare cată,
  dar, închis să-L ţină, NIMENI n-o să poată NICIODATĂ,
  că nu-i om
  şi nici putere să-L îngroape PE VECIE,
  El, IISUS BIRUITORUL,
  BIRUIE MEREU ŞI-NVIE!

  autor Traian Dorz

  Fie ca lumina Învierii să ne aducă în suflet bucuria mântuirii!

  RăspundețiȘtergere