Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

miercuri, 18 martie 2009

Cuvânt

«...internetul este un spaţiu în care Ortodoxia este un intrus. Propovăduirea valorilor creştine pe internet este un lucru foarte special...»
Pr. Savatie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu