Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 22 martie 2009

„Golgota crucii noastre este inima noastră.”

„…partea de jos a crucii lăuntrice constă în omorârea sinelui nostru şi îşi are temelia în credinţă. Partea de sus verticală este răbdarea, care se întăreşte cu nădejde. Iar partea orizontală este ascultarea care se hrăneşte cu iubire[...]

Dacă asemănăm crucea lăuntrică cu un arbore, atunci rădăcina lui este credinţa. Din aceasta răsare lepădarea de sine şi izvorăşte hotărârea de a le părăsi pe toate, de a ne îndepărta de toate şi de a ne preocupa doar de lucrarea mântuirii noastre. Din lepădarea de sine se naşte iubirea, o iubire care binevoieşte ascultarea desăvârşită. Odată cu ascultarea se cultivă şi răbdarea, răbdare încununată cu nădejde.”

Sfântul Teofan Zăvorâtul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu