Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

joi, 26 martie 2009

„Urmarea lui Hristos”

"Care luptă este mai mare decât a aceluia care voieşte a se birui pe sine însuşi? Şi munca noastră ar trebui să fie aceasta: a ne birui pe noi înşine, a dobândi din zi în zi mai multă putere asupră-ne, şi în tot ceasul a face câte un pas înainte pe calea binelui."

***

„Fericit cel ce înţelege ce înseamnă a iubi pe Hristos. Se cade să ne lepădăm de iubirea făpturii pentru dragostea lui Hristos, că Hristos voieşte să fie iubit singur mai presus de toate. Iubirea de făpturi este înşelătoare şi trecătoare, iar dragostea de Hristos este statornică şi credincioasă. Cel ce se lipeşte de făptură cade, iar cel ce iubeşte pe Hristos, se va întări în veac.”

***

„Pe Acela să-L iubeşti, pe Acela să-L ai prieten, Care nu te va părăsi când vei fi părăsit de toate; Care, pierind toate, nu te va lăsa să pieri.”


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu