Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

joi, 2 aprilie 2009

Sf. Teofan : Tâlcuiri din Sfânta Scriptură


Joi(a cincia săptămână din Post)

“Înaintea căderii merge cugetarea la rele”(Pilde 15, 18). Asta înseamnă că dacă nu vei îngădui gânduri rele, nu ai a te teme de cădere. Şi cu toate acestea, ce lucru este mai nebăgat în seamă de oameni? Gândurile. Oamenii le îngăduie să flecărească cum şi cât vor şi nici nu se gândesc să le astâmpere, ori să le îndrepte spre îndeletniciri raţionale. Şi în învălmăşeală lăuntrică se furişeaza vrăjmaşul, strecoară în inimă răul, o amăgeşte şi o pleacă spre acest rău. Şi omul, fără să bage de seamă, se arată gata să facă răul. Nu îi rămâne decât fie să împlinească răul ascuns în inimă, fie să lupte. Nenorocirea noastră e că mai nimeni nu face alegerea aceasta din urmă, ci toţi urmează răului de parcă ar fi duşi legaţi.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu