Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

sâmbătă, 30 mai 2009

Sf. Teofan Zăvorâtul – Tâlcuiri

Sâmbătă[Fapte 20, 7-12 ; In. 14, 10-21] « Şi dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu o voi face ». O, ce făgăduinţă mângâietoare ! Dar puţini se folosesc de ea... Arareori o păstrează cineva în minte. Sunt unii care de fel nu o înţeleg şi nu o primesc. De ce asta ? Fiindcă nu-L iubesc pe Domnul şi nu plinesc poruncile Lui. Această necredinţă a inimii faţă de Domnul le taie orice îndrăznire de a se întoarce către Dumnezeu cu vreo cerere, tocmai cum sluga netrebnică nu cutează să vină la stăpân cu vreo rugăminte, ştiind că n-a fost vrednică de nicio milă. Rugăciunile rânduite le citesc, iar în ele sunt cereri foarte mari ; pe de altă parte, aceste rugăciuni sunt doar citite, iar simpla citire, precum se ştie, este departe de a fi rugăciune şi cerere. Nu poţi sta înaintea Domnului cu rugăciune adevărată şi a înălţa cerere către Dânsul fără a-Ţi îndrepta conştiinţa faţă de El.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu