Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

sâmbătă, 30 mai 2009

Sunt păcătos

Sunt păcătos. Fac ce pot, dar sunt păcătos”. Acesta e cel mai puternic cuvânt care îl atrage pe om către bunătatea lui Dumnezeu, că se cunoaşte aşa cum e.”

Stareţul Dionisie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu