Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 7 iulie 2009

Gheronda Iosif, rugaţi-vă lui Dumnezeu şi pentru noi!
Şi noi vom merge acolo

Se întâmplă uneori ca atunci când oamenii pleacă într-un anumit loc, oraş, sau pentru vreo oarecare îndeletnicire, celor de acasă ai lor vecinii le vorbesc astfel: „Ai voştri au plecat în cutare loc sau s-au duc pentru cutare treabă”. Iar aceia răspund aşa: „Iată, şi noi mergem acolo”.

Creştine, şi nouă ni se potrivesc cuvintele „şi noi mergem acolo”, dacă ne aducem aminte de ieşirea noastră din această lume. Fraţii şi părinţii noştri au părăsit această lume şi au mers în veşnicie, iar noi vom merge tot acolo.

Au lăsat ei lumea, o vom lăsa şi noi.

Au lăsat ei desfătările, le vom lăsa şi noi. Şi-au lăsat rudeniile şi prietenii, îi vom lăsa şi noi. Şi-au lăsat ei casa şi toate veşmintele cele de preţ, le vom lăsa şi noi.

Şi-au lăsat ei feudele şi statele, le vom lăsa şi noi.

Şi-au lăsat ei aur, argint şi toată bogăţia, le vom lăsa şi noi.

Şi-au lăsat ei dregătoriile, titlurile, averile şi toată slava, le vom lăsa şi noi.

Au lăsat ei luxul îl vom lăsa şi noi.

Într-un cuvânt, ei toate le-au lăsat, şi noi tot asrfel le vom lăsa pe toate. Nimic nu au luat cu ei şi nici noi nu vom lua cu noi nimic. Goi au plecat din această lume, goi vom pleca şi noi, şi chiar curând ne vom îndepărta.

Pentru ce, aşadar, să ne trudim atât şi să agonisim? Au mers ei la Dreptul Judecător ca să primească răsplată după faptele lor, vom merge şi noi. Ah! Vom merge la Judecătorul tuturor, Care priveşte nu la faţă, ci la conştiinţă şi la fapte, înaintea Căruia împăraţii şi supuşii lor stăpânii şi robii lor, bogaţii şi sărmanii, cnejii şi lucrătorii pământului sunt cu toţii egali. Creştine, spre un asemenea Judecător, în veşnicie, au mers părinţii şi fraţii noştri şi vom merge şi noi.

Mult cinstiţi împăraţi, părinţii şi fraţii voştri au mers acolo ca să-şi primească plata. Veţi merge şi voi acolo, veţi sta înaintea Judecătorului împreună cu supuşii voştri şi veţi da răspuns înaintea lui cum i-aţi condus pe oamenii Lui, cei încredinţaţi vouă.

Moşierilor, cnejilor şi stăpânilor, părinţii şi fraţii voştri au mers acolo şi şi-au primit răsplata lor. Veţi merge şi voi acolo, veţi sta în rând cu slugile şi cu ţăranii voştri înaintea Judecătorului şi veţi da răspuns pentru cum v-aţi purtat cu ei.

Judecătorilor, părinţii şi fraţii voştri au mers acolo, la Dreptul Judecător, ca să dea răspuns. Veţi merge şi voi şi veţi fi judecaţi de El, aşa cum şi voi i-aţi judecat pe oameni, făpturile Lui.

Păstorilor(preoţi şi ierarhi), părinţii şi fraţii voştri au plecat în veşnicie, primind plată după faptele şi osteneala lor. Veţi merge, iubiţilor, şi voi şi veţi fi întrebaţi de Hristos, Întâiul Păstor al sufletelor creştine, pe care le-a câştigat cu sângele Său.

Bogaţilor, fraţii voştri au plecat în veacul celălalt să dea răspuns cum şi pentru ce au cheltuit bogăţia cea dăruită lor. Veti merge şi voi şi pentru toate averile voastre veţi da răspuns.

Creştine, toţi merg acolo şi nimeni nu se mai întoarce. Vom merge şi noi şi nu ne vom mai întoarce. Cei ce au plecat acolo toţi se află în locurile rânduite lor şi toţi aşteaptă învierea de obşte şi judecata din urmă. Vom merge şi noi şi vom fi aşezaţi fiecare la locurile noastre

Să ne pocăim, iubiţilor, să ne îndreptăm şi să ne pregătim din timp pentru întâmpinarea ceasului morţii. Să părăsim această lume cu bună nădejde că se va milostivi de noi Domnul Hristos, că vom fi în locul acela de odihnă, unde îşi află odihna cea veşnică drepţii şi sfinţii Lui. „Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit şi noi întru Tine”(Psalm32: 21)

Sfântul Ierarh Tihon de Zadonsk, Comoară duhovnicească, din lume adunată, Editura Cartea Ortodoxă, Editura Egumeniţa, 2008, pag. 193-195.

Sursa imaginilor:

http://presaortodoxa.wordpress.com/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu