Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 17 iulie 2009

Sf. Teofan Zăvorâtul – "Cugetarea trufaşă, aruncând o privire fugară asupra simplităţii evanghelice, o leapădă"

Vineri[I Cor. 4, 5-8 ; Mt. 13, 44 – 54]. Venind în Nazaret, Domnul n-a aflat acolo credinţă. Simplitatea lui cea văzută i-a împiedicat pe nazarineni să vadă slava şi dumnezeirea lui cea nevăzută. Nu la fel se întâmplă şi cu creştinul ? Dogmele creştineşti sunt foarte simple la arătare, dar pentru mintea ce pătrunde înlăuntrul lor, ele alcătuiesc un sistem atotcuprinzător şi desăvârşit, pe care nu l-a zămislit şi nu poate să-l zămislească nicio minte zidită. Cugetarea trufaşă, aruncând o privire fugară asupra simplităţii evanghelice, o leapădă şi începe să-şi construiască singură un « edificiu » al cunoaşterii, imens, după părerea ei, din care se deschid, pasmite, perspective largi. În realitate, acest edificiu este clădit din cărţi de joc, iar orizontul lui e alcătuit din miraje, părari ale imaginaţiei înfierbântate. Şi cu un astfel de om degeaba stai de vorbă. Pe oricine vrea să-i schimbe părerile, e gata, împreună cu confraţii sai, să îl arunce îndată de pe munte în prăpastie ; adevărul însă trece întotdeauna nevătămat prin mijlocul lor şi merge la alte suflete, în stare să-l primească.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu