Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 6 septembrie 2009

Cerşetorul( I )
« Vezi-ţi, omule, sărăcia ! Dumnezeu îţi dăruieşte totul, ca unui cerşetor şi sărac. Îţi dăruieşte toate ale Sale, pentru că tu nu ai nimic. »
***
« Prin urmare, trebuie să ne ajutăm la nevoie unul pe altul. Toate câte le avem sunt bunătăţile lui Dumnezeu, de aceea şi trebuie să le chivernisim după voia Sa.
Casa noastră trebuie să slujească pentru odihna aproapelui nostru ;
hrana noastră trebuie să-l hrănească pe aproapele nostru ;
argintul şi aurul nostru trebuie să vină în ajutor nevoilor aproapelui nostru ; dobitoacele noastre trebuie să slujească şi celorlalţi oameni ş. a. m. d. »
***
Vedem în lume că există mulţi cerşetori. Cerşetor este acela care nu are nimic, nici mâncare, nici îmbrăcăminte, nici casă, nici bani, nici celelalte necesare traiului, ci toate le cere de la oameni şi le primeşte de la ei. Într-o asemenea sărăcie se află toţi oamenii, de la cei distinşi până la cei nevoiaşi, de la cei bogaţi până la cei sărmani, de la stăpâni până la robi ; şi, într-adevăr, cerşetor este tot omul, chiar dacă nu-şi cunoaşte lipsa.
1) Oricât de multe ar avea, nimic nu este al lui, ci al lui Dumnezeu, nimic nu are de la el însuşi, ci primeşte de la Dumnezeu( vezi I Cor. 1, 7). Dumnezeu, ca un Bun şi Îndurat, Îşi deschide vistieria şi dăruieşte tuturor toate, cu mâna Sa cea atoatedarnică. Aurul, argintul, arama, sunt avuţia lui Dumnezeu şi ne servesc nouă în nevoile noastre. Mâncarea cu care ne hrănim, băutura cu care ne potolim setea, ne răcorim şi ne mângâiem, îmbrăcămintea cu care ne acoperim şi ne încălzim ; casa în care ne odihnim şi ne adăpostim de vreme rea şi de furtună, focul la care ne încălzim şi la care ne fierbem mâncarea ; aerul prin care ne păstrăm viaţa ; lumina cu care ne luminăm ; dobitoacele toate, animalele sălbatice, păsările şi peştii – care slujesc nevoilor noastre, şi celelalte, toate sunt avuţia lui Dumnezeu(vezi Psalm 23, 1). El, ca un iubitor de oameni, după bunătatea Sa, ne dăruieşte toate acestea ca unor cerşetori, necăjiţi şi nenorociţi. De aceea, toate cele necesare vieţii noastresă i le cerem în rugăciune : « Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi ». Prin pâine se înţelege tot ceea ce ne este de trebuinţă pentru întreţinerea vieţii noastre.
Vezi-ţi, omule, sărăcia ! Dumnezeu îţi dăruieşte totul, ca unui cerşetor şi sărac. Îţi dăruieşte toate ale Sale, pentru că tu nu ai nimic. Altfel, nu ai putea trăi nici măcar o clipă. Dumnezeu cunoaşte lipsa şi sărăcia ta şi Îşi deschide vistieria, din care îţi dăruieşte bunătăţile Sale pentru trebuinţele vieţii tale. Din ceasul naşterii şi până în ceasul morţii tale, El îţi arată propria sărăcie. Gol te naşti, vii în lume fără nimic ; gol ieşi din lume, deci pleci tot fără nimic(vezi Iov 1, 21 ; Tim. 6, 7). Tot ceea ce agoniseşti de la naştere până la moarte numai ţie îţi slujeşte şi toate sunt bunătăţile lui Dumnezeu, iar nu ale tale. Dumnezeu îţi dăruieşte toate acestea ca unui sărac şi necăjit, căci fără acestea nu poţi trăi.
Învaţă deci :
Să-ţi cunoşti sărăcia şi nenorocirea şi, astfel, să te smereşti. Eşti cerşetor şi sărac, căci nu ai nimic al tău, ci toate le primeşti de la Dumnezeu.
Să cunoşti bunătatea dumnezeiască, care toate ni le dăruieşte nouă, celor cerşetori şi săraci.
Să-I mulţumeşti pentru toate lui Dumnezeu, ca Dătătorul tuturor bunătăţilor noastre. De la El primim orice bunătate, fără vreun merit al nostru. Întotdeauna, cu vrednicie şi cu dreptate să-I mulţumim pentru toate. Slavă lui Dumnezeu, Binefăcătorului, pentru toate !
De aici, vedem că toţi oamenii sunt deopotrivă întru sărăcie şi necaz. Sărăcia îi face pe toţi egali. Fie că cineva deţine mult, fie că deţine puţin, nimic nu este al său, ci este un bun străin.
De aceea, nimeni nu trebuie să se înalţe asupra celorlalţi şi să-i dispreţuiască pe ceilalţi. Tot ceea ce are cineva este, de fapt, bun străin, iar nu al lui. De ce să te mândreşti cu cele străine ?
Prin urmare, trebuie să ne ajutăm la nevoie unul pe altul. Toate câte le avem sunt bunătăţile lui Dumnezeu, de aceea şi trebuie să le chivernisim după voia Sa. Casa noastră trebuie să slujească pentru odihna aproapelui nostru ; hrana noastră trebuie să-l hrănească pe aproapele nostru ; argintul şi aurul nostru trebuie să vină în ajutor nevoilor aproapelui nostru ; dobitoacele noastre trebuie să slujească şi celorlalţi oameni ş. a. m. d.
Aceste învăţături şi altele asemenea le desprindem din cunoaşterea sărăciei noastre şi a bunătăţii lui Dumnezeu faţă de noi. Aceasta este sarăcia cea vremelnică, materială, căreia îi suntem supuşi cu toţii.
Sfântul Ierarh Tihon de Zadonsk, Comoară duhovnicească din lume adunată(paginile 451-453)

Sursa foto :

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu