Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 8 noiembrie 2009Secolul al XIII-lea, Muzeul naţional San Mateo din Pisa- Arh. Mihail poartă în mână un medalion cu icoana lui Hristos. El ţine, de asemenea, o balanţă  pe care se află un suflet omenesc. Demonul încearcă să tragă balanţa în jos, dar Sf. Arh. Mihail îl împiedică. Icoana este pictată într-un stil timpuriu caracteristic Paleologilor, putând fi datată în perioada imediat următoare recuceririi Constantinopolului de către Împăratul Mihail Paleologul, în 1261.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu