Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 14 decembrie 2009

Duhul lumii, cu toate învăţăturile vătamătoare de suflet care îl însoţesc, este un duh potrivnic lui Hristos, este duhul lui Antihrist« Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu ». Cine va trage în sine cât de puţin din duhul lumii, acela va deveni rece faţă de creştinism şi de învăţăturile lui. Această nepăsare se va schimba în ură atunci când omul întârzie în ea mult timp, fără să-şi vină în fire şi mai ales dacă se va lipi de el vreo frântură de învăţătură vătămătoare de suflet. Duhul lumii, cu toate învăţăturile vătamătoare de suflet care îl însoţesc, este un duh potrivnic lui Hristos, este duhul lui Antihrist ; răspândirea lui înseamnă răspândirea urii faţă de credinţa creştină şi  rânduielile creştine de viaţă. Se pare că în jurul nostru  cam într-acolo se îndreaptă lucrurile. De vreme ce peste tot nu auzi decât răgete nelegiuite, nu este de mirare dacă în curând va începe  să se întâmple ceea ce a prezis Hristos :
« Vor pune mâinile pe voi...şi vă vor prigoni...şi veţi fi duşi... şi vă vor omorî ». Duhul lui Antihrist este întotdeauna acelaşi ; ceea ce a fost la început va fi şi acum , poate în altă formă, dar cu acelaşi înţeles. Ce este de făcut atunci ? « În răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre ». Rabdă, având pe buze şi în inimă cuvântul nestrămutat al  mărturisirii adevărului."


« Acesta este duhul veacului – anticreştinesc ! »
“Credinţa noastră, ne-am simţi îndemnaţi să credem, ar trebui să fie cu atât mai puternică, iar viaţa cu atât mai vrednica de chemare. Aşa a şi fost, însă de câtva timp lucrurile s-au schimbat la noi. În educaţia şcolară sunt îngăduite principii necreştine, care îi strică pe tineri ; în societate au pătruns obiceiuri necreştine, care îi pervertesc pe aceştia în continuare, după ieşirea din şcoală, şi nu e lucru de mirare dacă aleşii fiind dintotdeauna puţini, după cuvântul lui Dumnezeu, în vremea noastră ei sunt şi mai puţini. Acesta este duhul veacului – anticreştinesc ! Ce va fi mai departe ? Dacă la noi nu se vor schimba  mijloacele de educaţie şi  obiceiurile societăţii, adevăratul creştinism va slăbi din ce în ce mai mult, iar în cele din urmă se va stinge de tot ; va rămâne doar numele de creştin, însă duh creştinesc nu va mai fi. Duhul lumesc umple toate. Ce este de făcut ? Să ne rugăm ! »
 Sfântul Teofan Zavorâtul, Tâlcuiri  din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, paginile 233-234

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu