Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 7 decembrie 2009

Mesajul zilei de la Vatoped"Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me!"

Mă prosteşti o dată, să-ţi fie ruşine! Mă proseşti a doua oară, ruşine mie!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu