Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 26 ianuarie 2010

Tâlcuire la Psalmi


« Întru ce îşi va îndrepta tânărul calea sa ? Întru păzirea cuvintelor Tale »
(Psalmul 118, 9)


Aici David este şi cel ce întreabă, şi cel ce răspunde. Că de vreme ce tinereţea este fără multă înţelepciune, uşoară şi lesne amăgită, pentru aceasta are trebuinţă de paza poruncilor lui Dumnezeu, că paza aceasta a poruncilor îndreptează viaţa tânărului şi o păzeşte.

Notă de subsol :
Zice însă Teodorit :
« Lesne povârnită este tinereţea şi către răutate iute-plecată, că se înviforează de felurite valuri de pătimiri. De aceea are nevoie de povăţuitor care să-l îndrepteze la limanuri ; iar acesta este propriu dumnezeieştilor cuvinte : că acestea abătând de la căile potrivnice, sunt destule a îndrepta şi a povăţui către calea dumnezeiască. Şi ceea ce este zăbala la calul de herghelie şi frâu, aceasta se face tinerilor dumnezeiescul cuvânt. »
Zic însă Marele Vasile şi Eusebie :
«  Să se înveţe cei ce acum plinesc cuvântul, ori sunt încă tineri care încă nu viază cu fărădelege, dar spre care a venit porunca lui Dumnezeu, pe care păcatul a început a-i mişca şi a-i tulbura, să se înveţe, zic, a-şi îndrepta cale loruşi, iar atunci când se dumiresc şi caută cum s-ar face aceasta, să se înveţe a păzi cuvintele lui Dumnezeu, răspunzând cu rugăciune şi zicând lui Dumnezeu :  « Îndreptăm calea vieţii noastre când păzim cuvintele  Tale cele semănate în dumnezeieştile Scripturi ». Că păzindu-se acestea nu lasă pe cel tânăr a călători strâmb, nici a se face în aşa fel încât să zică : Păcatele tinereţii mele şi ale neştiinţei mele să nu le pomeneşti, că bine este omului, precum zice Ieremia, din tinereţile sale să poarte un jug(Plângeri 3 : 27), căruia nici nu i se va zice : Cele ce nu le-ai adunat în tinereţea ta, cum le vei afla la bătrâneţe ?(Sirah 25 :3).
Iar Isihie prin mai tânăr înţelege poporul păgânesc, care călătorea strâmb încă mai-înainte de tinereţe ; că acesta este cel ce-şi îndreptează calea sa întru păzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Că înţelegerea dumnezeieştii Legi e tuturor curăţitoare şi povăţuitoare ; căci de multă necurăţie e plină tinereţea, şi pentru aceasta are nevoie de curăţire ; pe aceasta însă căutând-o, a aflat chipul, adică întru păzirea cuvintelor Tale ».


Psaltirea în tâlcuirile  Sfinţilor Părinţi – volumul II

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu