Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 11 aprilie 2010

Turlele Bisericii ruseşti a Sfintei Maria Magdalena2/ 3. În fundal, un cimitir evreiesc aşezat in faţa Porţii de Aur a Ierusalimului, pe unde poporul Israel încă aşteaptă să vină Messia, nădăjduind zadarnic în altă înviere!

1/ 4. Sfânta Maria Magdalena

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu